prometalli 3/2014 - Page 48

Machine Tool Centerin toimitusjohtajan Jarmo Hyvösen mukaan periaatteessa kaikki vähänkin toistuva kappaleenkäsittely tulee automatisoida, sillä näin varmistetaan tuotannon pysyminen Suomessa. Jotkut asiantuntijat ovat uskoneet teollisuusrobottien määrän Robotti on vain rautaa vakiintuvan, koska teollisuus on jo nyt pitkälle automatisoitu ja Mitkä sitten ovat esteet kehityksen tiellä? Hyvönen arvelee, robotit ovat laajalti käytössä. Vastaavasti uusien teollisuuslai- että alan osaajien puute on ainakin yksi kehitystä jarruttava tosten, jotka ottavat robotteja käyttöönsä, määrä on suhteelli- tekijä. Robotti kun yksin ei ole vielä mitään, vaan tarvitaan sen pieni verrattaessa jo olemassa oleviin. oikea sovellus ja sille tekijä. Yritykset myös kierrättävät robotteja teh- ”Välillisesti osaajien puute aiheuttaa sen, tävistä toiseen kustannusten säästämiseksi ja ”Robottien määrä että ei välttämättä aina tiedetä, mitä robo- vaihtavat uuteen robottiin vain tarvittaessa, kasvaa vastatuulesta tilla oikeasti voi tehdä ja mitkä sen hyödyt etenkin jos taloustilanne näyttää tiukalta. huolimatta.” Miljoona jo rikki Robottien määrä kasvaa vastatuulesta huo- on”, Hyvönen pohtii. Hyvösen luotsaama Machine Tool Center toimittaa asiakkaiden tarpeiden mukaisia työstökoneisiin liitettyjä automaattisia tuo- limatta. Toimitusjohtaja Jarmo Hyvönen Machine Tool Cente- tanto- ja kokoonpanolaitteita, robottiratkaisuja sekä paletti- ristä huomauttaa, että maailmassa on jo noin miljoona robot- automaatioita. Yrityksellä on vuosikymmenten kokemus eri- tia ja määrä kasvaa reilulla sadalla tuhannella robotilla vuo- merkkisten ja -mallisten työstökoneiden integroinnista auto- dessa. maatioratkaisuihin. ”Suomessa myydään vuosittain noin 250–350 robot- Joustava tuotantojärjestelmä mahdollistaa työstökoneilla tia”, hän tietää. Laskettaessa jokaista 10 000 työntekijää miehittämättömän tuotannon, mikä parantaa tuotantokapasi- kohti Suomessa on noin 120 robottia, kun esimerkiksi Etelä- teettia ja työstökoneiden käyttöastetta. Robotti-investoinnista Koreassa robotteja on 400 jokaista 10 000 työntekijää kohti. kiinnostuneilla konepajoilla huomio kiinnittyykin juuri käyttöas- Kovassa robomaassa Saksassa vastaava luku on 300, ja Ruot- teeseen, jossa voidaan saavuttaa dramaattinen kasvu. sissa, Italiassa ja Tanskassa robotteja on noin 160 10 000 työntekijää kohti. ”Suomi on kärkikymmenikön takana – ja edellä on muun muassa Taiwan. Potentiaalia kasvuun on kyllä.” 46 prometalli 3/2014 ”Jo yksin päivävuorossa output työstökoneella ja robotilla nousee 10–20 % enemmän kuin manuaalisesti tehtynä. Kun tuotantoon lisätään toinen, kolmas, neljäs ja viides vuoro, output nouseekin sitten jo moninkertaiseksi”, Hyvönen vertailee.