prometalli 3/2014 - Page 4

TOIMITUKSELTA DIGIPAJA ON ERI PAJA 3/2014 JULKAISIJA PubliCo Oy Teollinen internet ravisuttaa vahvasti. Digitalisaation uudet tuulet ulottuvat myös konepajoihin ja ”Internet of Things” on saapunut eteenpäin katsovien toimitusjohtajien agendalle viimeistään nyt. Teollisen internetin ilmentymiä ovat laitteiden ja ohjelmistojen yhdistäminen uudella tavalla, laitteiden välinen viestintä, antureista kertyvän datan analysointiin perustuvat uudet ansaintamallit sekä tuotanto- ja toimintaprosessien ja ihmisten yhdistäminen uusilla tavoilla. Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com  Marketvision tuoreen tutkimuksen mukaan teollisessa internetissä tarvittava perusosaaminen on Suomessa kohdallaan, mutta haasteita löytyy analytiikka- ja ohjelmisto-osaajien houkuttelussa teollisuuden palvelukseen. Kun ohjelmisto-osaajia ei löydetä riittävästi Suomesta, osaamista hae- PÄÄTOIMITTAJA Jussi Sinkko taan ulkomailta. Yhden asian syväosaajien rinnalle tarvitaan myös kykyä törmäyttää erilaisia osaajia. Lisäksi teollisissa ekosysteemeissä toimivat yritykset kokevat, ettei yhteinen tilannetieto kulje läpi ekosysteemin, vaan se kertyy verkoston huipulle. TUOTEPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila  Tutkimus paljastaa, että teollisen internetin vauhdittajina toimivat erilaiset yritys- ja henkilökohtaiset verkostot, joihin kuuluu monenlaisia, pienempiä ja suurempia toimijoita. Usein oikeiden kumppanien tunnistaminen on vaikeaa, jolloin on helpompaa jatkaa tuttujen toimijoiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole se paras tie uusiutumiseen.  On selvää ilman tutkimustakin, että teollisen internetin hyödyntäminen vaatii visionäärisyyttä ILMOITUSMYYNTI Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com   ja rohkeutta yritysjohdolta. Vaikka yritys noudattaakin pitkän tähtäimen strategiaa, tarvitaan rin- TOIMITUKSEN nalle nopeita ja ketteriä kokeiluja, joilla strategiaa jatkuvasti koetellaan ja suunnataan uudel- KOORDINAATTORI leen. Tällaista ”sissimentaliteettia” meillä voisi esiintyä enemmänkin. Liisa Hyvönen Teknologiateollisuus ry:n johtaja Jukka Viitasaari on todennut, että vaikka uudet panostukset tällä puolella on helpompi perustella kustannussäästöillä, teollista internetiä ei tule ensisijaisesti nähdä säästöjen ja toiminnan tehostamisen näkökulmasta. Teollinen internet on Viitasaaren GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä mukaan ensisijaisesti uusien kasvumahdollisuuksien, liiketoimintamallien ja palveluliiketoiminnan mahdollistaja. Tutkimukseen vastanneet yritykset arvioivat, että Suomella on teollisen internetin alueella merkittäviä vahvuuksia. Yksi näistä on se seikka, että keskisuuressa teollisuudessa on paljon maailman huippuja kapeilla osaamisalueilla. Jos nämä toimijat verkottuvat tehokkaammin, uusia inno- TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi vaatioita syntyy puoliväkisin. Henkilötason verkostot ovat Suomessa jo tällä hetkellä poikkeuksellisen vahvat, ja niistä voi olla merkittävästi hyötyä luottamus- ja toimintaverkoston rakentamisessa. Samaten tietoturvaosaaminen on Suomessa vahvaa ja maan kattava perusinfrastruktuuri mahdollistaa ketterän kokeilemisen ja kehittämisen. Lisäksi yhteistyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa on hyvällä tasolla – joskin haastatellut yritykset toivovat lisää poikkitieteellistä TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Matti Välimäki otetta kentälle. Vanha nyrkkisääntö toteaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan kannattaa verkostoitua. Tähän tarjoutuu parikin kelpo mahdollisuutta syyskuussa, kun metallialan toimijat suuntaavat KANNEN KUVA Tomi Leporinne / Avendis messuille. Pelin avaa Tekniikkamessut 2014, jok