prometalli 3/2014 - Page 38

KUVA: COPYRIGHT @ CAVERION CORPORATION ei ryhdyttäisi rakentamaan pelkästään laitevalmistajien teke- Jaakkola kertoo, että jo 1980-luvulla silloinen Imatran Voima teki tutkimuksia tuotantotilojen lämmitysvaihtoeh- mien suositusten perusteella.” doista. Kaiken kaikkiaan suomalaisten teollisuusyritysten energiansäästöasenteet ovat Lallukan mukaan kehittymässä hyvään suuntaan. ”Kannustinjärjestelmiäkin on kehitetty, ja ne alkavat jo vaikuttaa yritysten investointei- ”Monet yritykset ovat liittyneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiinkin.” hin. Monet yritykset ovat jo liittyneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiinkin.” ”Teollisuushalleissa voi henkilöstöltäkin tulla joskus hyviä energiansäästöideoita”, Lallukka sanoo. ”Tutkimusten mukaan säteilylämmitystä käytettäessä lämpö saadaan oikeaan kohteeseen vain kolmasosalla siitä liitäntätehosta, jonka perinteiset lämmitysjärjestelmät vaativat.” Teollisuushalleissa säteilylämmittimet voidaan Jaakkolan mukaan kiinnittää joko suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskoihin. Käytännössä säteilylämmittiminä voidaan käyttää erilaisia lämpöpaneeleja, joilla on eri pintalämpötilat. Suurissa halli- ja avoti- Lämmitysjärjestelmissä monenlaisia ratkaisuja loissa kysymykseen tulevat esimerkiksi korkealämpöpaneelit, Lämmitysjärjestelmiä toimittavan Polarheat Oy:n toimitusjoh- joiden pintalämpötila on noin +750 °C. taja Kauko Jaakkola tähdentää, että teollisuushallien energian- Vaihtoehtoina ovat lisäksi keskilämpöpaneelit, jotka asen- säästössä olisi otettava huomioon myös viihtyisyys- ja terveys- netaan noin viiden metrin korkeudelle, sekä matalalämpöpa- näkökohdat. neelit 2,5–5 metrin korkeudelle. Matalalämpöpaneeleja voi- ”On muistettava, että teollisuuskiinteistöissä voi olla jopa yli kymmenen metriä korkeita halleja. Silti pääosa lämmitys- daan käyttää myös palovaarallisiksi luokitelluissa tiloissa. ”Säteilylämmittimet soveltuvat kaikentyyppisiin teollisuus- tehosta tarvitaan noin kahden metrin korkeudelle”, Jaakkola halleihin. Lämmittimiä on helppo ohjata joko tilakohtaisilla sanoo. termostaateilla tai PC-pohjaisilla ohjausjärjestelmillä, jopa ”Halleissa on usein puhallinjärjestelmiä. Niissä on kuitenkin se ongelma, että ne levittävät lämpöä myös hallin ylä- 0,1 °C:n tarkkuudella.” ”Takavuosina tällaisia säteilylämmittimiä käytettiin enem- osaan, missä sitä ei juuri tarvita. Toisaalta puhaltimia käytet- mänkin. Nykyisin ei aina muisteta, että sähkölämmityskin voi täessä ilmaan helposti sekoittuu pölyä ja muita epäpuhtauk- olla edullinen ja energiatehokas vaihtoehto monissa tilan- sia.” teissa”, Jaakkola ihmettelee. 36 prometalli 3/2014