prometalli 3/2014 - Page 37

”Kun energiatehokkuushanke on maksanut itsensä, se säästää elinkaarensa aikana selvää rahaa”, Manninen muis- Esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteistot (LTO) saattavat maksaa itsensä muutamassa vuodessa. ”Usein pyritään siihen, että takaisin- tuttaa. Suurien hankkeiden kyseessä ollessa säästöjä voi tulla jopa kymmeniä tuhansia ”Energiaa voidaan usein euroja vuodessa. säästää pienilläkin konsteilla.” Kun tällaiset investoinnit eivät suoraan liity omaan liiketoimintaan, joissakin yrityksissä niitä helposti pidetään toissijaisina”, Karveksen energia-asiantuntija Jani Hannén Energiakatselmus selvittää epäilee. tilanteen Energia-asiantuntijapalveluja tarjoavan Karves Energia & Val- maksuajat olisivat enintään 3–5 vuotta. ”Myös tämän hetken taloustilanne vaikuttaa siihen, että yri- vonta Oy:n projektipäällikkö Panu Lallukka korostaa, että suu- tyksissä ei aina ole valmiuksia investoida energiansäästöön. rimmat energiansäästöt teollisuuskiinteistöissä saadaan useim- Budjetit laaditaan tiukoiksi.” miten ilmanvaihdon ohjausta parantamalla. ”Vanhat järjest