prometalli 3/2014 - Page 36

”Valaistusta pystytään ohjaamaan esimerkiksi kellonaikojen mukaan, jolloin järjestelmä sammuttaa tai himmentää automaattisesti valoja tietyistä tiloista määräaikoina.” ”Käytännössä automaatiolla ja muulla ohjauksella pyritään vaikuttamaan ilmanvaihdon, valaistuksen ja lämmityksen tehoihin ja käyttöaikoihin. Jos vaikkapa ilmanvaihtojärjestelmän ilmamäärät puolittuvat, tarvittava sähköteho pienenee todella merkittävästi”, Manninen selittää. ”Vanhoissa ilmanvaihtojärjestelmissä huippuimurit ovat ehkä päällä jatkuvasti. Varsinkin tällaisissa tilanteissa ohjausjärjestelmät tuovat paljon säästömahdollisuuksia.” Halleihin voidaan lisätä antureita, joilla mitataan olosuhteita eri puolilla teollisuuskiinteistöä. Silloin ilmanvaihtoa tai valaistusta saadaan kohdennettua sinne, missä sitä tarvitaan – eikä harakoille. ”Ehkä ilmanvaihtojärjestelmässä voitaisiin käyttää taajuusmuuttajia, jolloin voitaisiin hyödyntää osatehoja. Tässä on yksi avain energiansäästöön”, Manninen suosittaa. Elinkaariajattelu mukaan energiansäästöinvestointeihin Kun teollisuuskiinteistöä tutkitaan huolellisesti, Mannisen mukaan siitä yleensä löytyy jonkinlaisia energiansäästömahdollisuuksia. ”Jos kiinteistön energiatehokkuutta on jo parannettu peruskorjauksen yhteydessä, tarvitaan enää käytönaikaista seurantaa. Kuitenkin jopa 2000-luvulla rakennetuissa teollisuushalleissa voi olla säästö- Energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttaminen kannattavasti vaatii paljon selvitystyötä ja kokonaisuuksien hahmottamista potentiaalia, jos hallia on käytetty väärällä tavalla. Energiaa voidaan usein säästää pienilläkin konsteilla”, sanoo Manninen. ”Vanhoissa kiinteistöissä taas voi olla niin vanhaa tek- Mannisen mielestä asioita olisi syytä tarkastella alun pitäen elinkaariajattelun pohjalta: ottamalla sekä rakentamis- niikkaa, että niissä voi muutenkin olla perusteltua uusia koko että käyttökustannukset mukaan laskelmiin ja suunnittelun läh- ilmanvaihtojärjestelmä.” tökohdaksi. Samaten valaisimien vaihtaminen saattaa joskus olla aiheellista. ”Vielä 2000-luvullakin moniin halleihin on asennettu elohopeahöyrylamppuja, vaikka ne ovat jo käytöstä poistuvaa teknologiaa. Nyt niitä korvataan energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla.” 34 prometalli 3/2014 ”Jos energiakustannukset ovat pelkästään rakennuksen käyttäjän vastuulla, rakennuttaja voi usein päätyä valitsemaan halvimmat ratkaisut. Silloin pitkän aikavälin energiankulutusta ei ehkä saada minimoitua.” Kannattaisi investoida energiatehokkaampaan tekniikkaan.