prometalli 3/2014 - Page 26

KUVA: METSO OYJ ”Tavoitteena on edelleen välttää työtapaturmat ja  läheltä-piti-tilanteet.” Työturvallisuuden lähtökohtana on työympäristön piilevien vaarojen tunnistaminen ja riskienhallinta, eikä tilanne sanottavasti muutu, kun automaatioaste nousee. Tavoitteena on edelleen välttää työtapaturmat ja läheltä-piti-tilanteet sekä pitää tuotanto jatkuvasti käynnissä. Jatkuvasti tiukentuvat työturvallisuussäädökset ja -standardit Tahtotila ratkaisee määrittävät turvallisen työympäristön vähimmäisvaatimukset Toivottomana ei Nieminen tilannetta silti pidä: hänen – mutta Euroopan unioniin liittymisen myötä erilaisista määrä- mukaansa direktiivi- ja standardiryteikössä pärjää kyllä, kun yksistä ja ohjeistuksista on kasvanut melkoinen viidakko. Juha on riittävän päättäväinen ja haluaa oikeasti ottaa asioista sel- Nieminen Sarlin Oy:stä toteaa, että Suomen liittyessä Euroo- vää. pan unioniin erilaisia konedirektiiviin liittyviä standardeja oli ”Onkin ollut ilahduttavaa huomata, että pk-sektorin konepajoilla on kaikesta huolimatta suuri tahtotila löytää ne asian- 14. ”Nyt tilanne on se, että olemassa olevia, lausuntokierrok- mukaiset ratkaisut.” Sarlin Oy tarjoaa ratkaisuja laitteiden ja sella olevia tai valmisteilla olevia koneisiin liittyviä standar- tuotantolinjojen turvallistamiseen konedirektiivin vaatimusten deja on tuhatkunta”, Nieminen kertoo. Hänen mukaansa on mukaisesti ja avustaa koneturvallisuuslainsäädännön täyttävän selvää, että kun standardit vaihtuvat muutaman vuoden välein, järjestelmän suunnittelussa. kaikki eivät millään pysy mukana: ”Etenkin pk-yrityksillä on rajalliset resurssit pysyä tässä kehityksessä mukana.” 24 prometalli 3/2014 Nieminen myöntää, ]0