prometalli 3/2014 - Page 18

yhteisenä tavoitteena auttaa Suomalaisia yrityksiä parantamaan kilpailukykyään leanin avulla. Tarjoamamme leanvalmennukset ovat ”hands-on”-periaatteella toteutettuja, jolloin olemme läsnä ja ohjaamme käytännössä ihmisiä onnistumaan sekä oivaltamaan lean-oppeja heidän työtehtävissään. Tällä tavoin pystymme tuomaan heille toiminnallisia johtamis- ja ratkaisumalleja käytäntöön, joita olemme meidän omassa toiminnassa jo vuosia testanneet. Samalla olemme pystyneet laajentamaan kumppanuusverkostoamme toimimaan entistä kannattavammin loppuasiakkaitamme varten”, hän linjaa. Väisäsen mukaan lean on ennen kaikkea ihmisen johtamista; jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi, joka on jokaisen johtajan ja kaikkien työntekijöiden itse koettava. Hiukan runollisesti ilmaistuna lean on tie uuden oppimiseen, kadotetun löytämiseen ja tarpeettoman hylkäämiseen – sekä asiakkaiden ja työntekijöiden hyväksi. ”Lean ei ole mikään projekti, joka alkaa ja loppuu, vaan se on koko elämän kestoinen taival”, summaa Väisä- Vaihda kangasrätit kuitukangasliinoihin - se kannattaa nen. Pienistä puroista vuolaaksi virraksi Itseymmärryksen kautta on mahdollista ymmärtää paremmin myös asiakkaita – ja tuottaa sellaisia palveluja, joista nämä ovat valmiita maksamaan: ”Kehittämällä omia prosessejamme pieniksi arvovirroiksi, joissa esiintyy vain asiakastarpeita jalostavia toimintoja, voimme tarjota palveluita, jotka reagoivat nopeasti erilaisiin asiakastarpeisiin ja niitä pystytään tarjoamaan siinä ajanmääreessä, jonka asiakkaamme meille asettaa.”  Leanin nykytilannetta Suomessa Väisänen ei kuitenkaan pidä erityisen hyvänä. Hänen mukaansa meillä ei vielä ole tarpeeksi vahvaa lean-kulttuuria, joka heijastuisi laajalti yritysten kannattavana toimintana. ”On tietenkin yksittäisiä tahoja, jotka loistavat omalla esimerkillään, mutta laajempi levinneisyys ei ole vielä lähte- Miksi Tork Puhdistuspyyhe vaativaan käyttöön? 1 kg Tork Puhdistusliinoja vastaa n. 10 kg rättejä - säästää varastointitilaa. nyt kasvuun”, hän arvioi. Pelastaako lean teollisuuden? Muualla Euroopassa, jossa kehittämisen tarve polttelee usein enemmän, prosesseja ja toimintamalleja on lähdetty rätit ovat vain vanhoja vaatteita. rohkeammin