prometalli 3/2014 - Page 17

VIISI ASKELTA LEANIIN – SAMURAI-ASENNETTA JA MAALAISJÄRKEÄ 1. Arvon määrittäminen. Tuotteen arvo määritetään asiakkaan näkökulmasta. Selvitä, mistä asioista asiakas on valmis maksamaan ja mitkä asiat eivät ole asiakkaalle tärkeitä. 2. Arvoketjun määrittäminen. Määritä, mitkä työvaiheet tuovat tuotteeseen asiakasarvoa. Eliminoi arvoa tuottamattomat vaiheet ja tehosta arvoa tuottavia vaiheita. 3. Virtautus. Pyri tekemään tuotteen valmistuksesta pysähtymätön prosessi sijoittamalla koneet ja laitteet siten, että materiaalin liike työvaiheesta toiseen on mahdollisimman lyhyt ja nopea. Minimoi myös välivarastot työvaiheiden välillä. 4. Imu. Vältä tuotteiden valmistusta varastoon: tee vain todellisen tarpeen edellyttämä määrä. 5. Täydellisyyteen pyrkiminen. Ota systemaattinen lähestymistapa tuotannossa esiintyvien ongelmien ratkomiseen. Kitke erilaiset hukkailmiöt kovalla kädellä pois. Engineering Manager Ari Väisänen SabriScan Oy:stä kertoo, perustaja ja omistaja Jari Kokkonen tutki lean-toimintamalleja että lean-johtamisfilosofia on ”kaiken sydän” riihimäkeläisen jo 1990-luvun alussa Keski-Euroopassa, eritoten Saksassa, yrityksen päivittäisessä toiminnassa. jossa jo 1930-luvulta lähtien on lentokoneteollisuuden parissa ”Meillä lean perustuu osallistuvaan johtamiseen, jossa johtaja itse toimii esimerkkinä muille työntekijöille ja on läsnä käytetty tahtiaikaa lentokoneaihioiden yhtäaikaiseen liikuttamiseen tuotantolinjalla. Näin on pystytty tuottamaan yksittäisiä, asiakaskohtaisesti räätälöityjä kappa- siellä, missä tuotannollinen toiminta tapahtuu. Keskittymällä itse työn luonteeseen ja ”Lean on ennen leita massatuotantomaisesti, tilanteessa jossa siinä tapahtuvaan asiakkaalle tuotettavan kaikkea ihmisen asiakkaat eivät juuri tilanneet pitkiä sarjoja. arvon maksimointiin on jokapäiväinen tavoitteemme yrityksen tuottavuudelle.” johtamista.” Tähän ajatusmaailmaan sopimaan perustettiin myös SabriScan Oy vuonna 1998. Tavoitteena on leanin avulla yksinkertaisesti Asiakas ei maksa turhasta tuottaa asiakkaille suunnitelmallisesti tuotteita ja palveluita Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että toimistoissa ja samanaikaisesti tehokkaammin ja edullisemmin kuin kilpailijat. tuotannossa tuodaan mahdollisemman paljon informaatiota visuaalisesti esille, jotta työntekijöillä olisi jatkuvasti tietoa Yhteisvoimin, yhteistoimin siitä, mitä asiakkaat seuraavaksi odottavat yritykseltä. Tavoit- Ari Väisänen itse tutustui lean-johtamisfilosofiaan kymmenisen teena on tehdä vain sellaisia asioita, joista asiakkaat kokevat vuotta sitten ja mies on ollut toteuttamassa saksalaisjohtoisesti hyötyvänsä jollain tavalla – ja ovat valmiita hölläämään myös lean-toimintamalleja teollisuuden parissa Kiinassa useita vuo- kukkaron nyörejä. sia jo ennen SabriScaniin tuloaan. ”Valmennamme päivittäin toinen toisiamme ja opimme ”Vuodesta 2012 lähtien olemme SabriScan Oy:ssä laa- uutta, jolloin jatkuva oppiminen on perustehtävämme päivittäi- jentaneet liiketoimintaamme tarjoamalla lean-valmennuk- sessä toiminnassa”, Väisänen kuvailee. sia myös asiakkaillemme. Kuluvana vuonna olemme sopineet SabriScanin sukellus leaniin ei ole sattumaa: yrityksen yhteistyösopimuksen Laatukeskus Excellence Finlandin kanssa 3/2014 prometalli 15