prometalli 3/2014 - Page 12

Lehden tekemisen tahti viimeisen kahdeksan vuoden aikana on hengästyttävä. Mutta onko toimialalla tullut vastaan mitään, mikä olisi tullut yllätyksenä? – Lehti vastaa, että isoja yllätyksiä ei ole tullut, mutta hetkittäin hän kyllä miettii, että into uusiutua on konepajapuolella luvattoman heikko. ”Alalla herkästi toistetaan samaa vanhaa kaavaa. Bisnes on liian konservatiivinen muutoksen edessä.” ”Toimiva kasvustrategia takaa uusiutumisen.” Yksi Lehden mielipuheenaiheista liittyykin konepajojen myyntivalmiuksiin – tai niiden puutteeseen. Siinä missä nousukaudella vielä riitti, että päivysti laiskasti faksin ääressä tilauksia odottamassa, tämä nykyinen taantuma – jonka pituus on yllättänyt Lehdenkin – vaatii paljon ärhäkämpää asennetta myyntiin ja markkinointiin. ”Myyntiä voi aina parantaa. Jokaisen yrityksen työntekijän pitää luoda niitä yhteyksiä, joilla kauppaa saadaan”, hän toteaa. Lehti tosin myöntää, että monessa yrityksessä mennään heti omalta mukavuusalueelta pois, kun aletaan painaa myyntikärjellä. Status quo ei kestä Kysyttäessä, että miksi konepajoilla ei ole strategista näkemystä, Lehti joutuu punnitsemaan sanojaan tarkkaan. Hän ei nimittäin usko, että asia on aivan niin yksiselitteinen. ”Strategia ei välttämättä ole alan toimijoilla hukassa, mutta kasvustrategia usein on”, hän lopulta muotoilee. ”Paikallaanpysymisen strategia ei toimi, niin ikävää kuin se onkin. Toimiva kasvustrategia takaa uusiutumisen.” Lehti ”Johtaminen ei enää lähde hierarkioista, vaan tarvitaan uudenlainen, välittömämpi lähestymistapa”, Lehti toteaa eikä kuulosta ainakaan siltä ihan tavallisimmalta dippi-insinöörin stereotypialta. Toisaalta Lehti tiedostaa senkin, että isossa pörssifirmassa myöntää, että kasvun tavoitteleminen vaatii rohkeutta, mutta joka asiaan olisi moneen kertaan mietitty prosessit ja käytän- pelkkä kulujen karsimisen tie jättää lopulta vain luun käteen. nöt ja vastuut, ja tekemisen kulttuuri muodostuu väkisinkin eri- Lehti uskoo, että suomalainen konepaja voi menestyä vain laiseksi. Lehti on nähnyt sekä hyvin palkatun johtajantyön Suo- jatkuvan kilpailukyvyn kehittämisen kautta. Konekannan uudis- men historian menestyneimmässä pörssiyhtiössä että yrittäjän taminen, automaatioasteen kasvattaminen, koulutus ja koko- arjen kasvavaa konsernia luotsatessa. Vaaka kallistuu yrittämi- naistoimitusten projektinhallinta ovat ratkaisevassa roolissa sen hyväksi, no, ei ehkä ihan 6–0, mutta hyvänä päivänä var- myös tulevaisuuden väännöissä. masti aika lähelle noita lukemia. Lehti on seurannut mielenkiinnolla nykyistä keskustelua, ”Yrittämisessä on hienoa se, että ihan kaikkiin asioihin jossa syntipukkia ahdinkoon etsitään vuorotellen nousseista pystyy vaikuttamaan ja antamaan sen oman panoksensa. On tuotantokustannuksista ja tehottomasta johdosta. Parannetta- vapaat kädet tehdä niitä juttuja, joita haluaa tehdä”, hän sum- vaa hän löytää silti kumma