prometalli 2/2017 - Page 53

ENNÄTYSSUURI TUOTANTOHALLI SAI PEKOTEKIN PINTAKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN KUVA: PEKKA RANTAKANGAS TEKSTI: MARKO KARTTUNEN Metsä- ja sahateollisuuden teknologiayritys Nordautomation Oy on tehnyt Alajärvellä sijaitsevaan tuotantolaitokseensa toi- mintahistoriansa suurimman investoinnin. Kyseessä on yksi Pohjoismaiden suurimmista tuotantohalleista, johon Pekotek toimitti mittatilaustyönä pintakäsittelyjärjestelmät ja -laitteet. Nordautomation Oy:n tuotantojohtaja Tenho Saarimaa on tyytyväinen maaliskuussa 2017 valmistuneeseen uuteen moderniin Alajärven tuotantohalliin. Tavoitteena oli muuttaa pintakäsittelyä ympäristöystävällisemmäksi, lyhentää tuotan- non pintakäsittelyn läpimenoaikaa, lisätä kapasiteettia kone- pajatoimintaan ja kasvattaa liikevaihtoa. Uusi hybridihalli kaksinkertaistaa Nordautomationin pinta- käsittelytilat, jotka kattavat raepuhaltamon ja kolme maalaa- mohallia. Nordautomation valitsi Pekotekin kumppaniksi asenta- maan uuteen tuotantohalliinsa pintakäsittelyjärjestelmät ja -lait- teet. Saarimaa arvostaa Pekotekin pintakäsittelyjärjestelmässä ympäristöystävällisyyttä, kun Nordautomation hyödyntää kier- Petri Rautiainen ja Nordautomation Oy:n tuotantojohtaja Tenho Saarimaa tutkivat lämmöntalteenottolaitetta. ”Pekotekin pintakäsittelyjärjestelmän asennus sujui projektina joustavasti ja nopeasti”, Saarimaa kertoo. rätettävää teräsraetta käyttävää raepuhaltamoa. Tavoitteena on vähentää ympäristöä kuormittavia päästöjä rakeen kierrät- tämisen myötä. ”Pintakäsittely nousi aiemmin pullonkaulaksi, jota inves- toinnilla saadaan nyt aukaistua ja sitä kautta liikevaihdon kas- ”Lämmöntalteenottolaitteiston takaisinmaksuaika on noin kaksi, kolme vuotta eli laitoksen käyttökulut saadaan lyhyellä takaisinmaksuajalla nykyaikaiselle tasolle”, Rautiainen kertoo. Pekotekin järjestelmä valvoo muun muassa puhaltimien vattaminen mahdollistuu. Raepuhaltamo on lähes päästötön”, moottoreiden värinää, suodattimien paine-eroja, lämpötilaa, Saarimaa kertoo. kosteutta ja kastepistettä. Kierrätettävä teräsrae otetaan nyt talteen lattiakourujär- Tarvittaessa järjestelmä tekee kastepistehälytyksen. Olosuh- jestelmän avulla, jolloin siivoamisaika jää pois ja puhallus- detiedot siirtyvät järjestelmästä automaattisesti maalauspöytä- näkyvyys pysyy hyvänä pölynpoiston myötä. Raepuhaltamon kirjalle. Tarvittaessa järjestelmään voi saada yhteyden etäval- puhallusmateriaalin siirtoon, puhalluskammion ilmanvaihtoon, vontapisteestä. Vikailmoitukset menevät hallintasovellukseen pölynpoistoon ja jätteensiirtoon tarvitaan vain yksi puhallin. suoraan maalaamon laitteista. Teollinen internet näkyy olosuhdevalvonnassa luteollisuuden tiukempiin pintakäsittelyvaatimuksiin. Pintakäsit- Pekotekin järjestelmän ilmanvaihtolaitteet lyhentävät maalauk- tely selluteollisuuslaitteisiin vie kaksinkertaisesti aikaa verrat- seen tarvittavaa aikaa ja samalla koko tuotannon läpimeno­ tuna sahateollisuuslaitteisiin”, Saarimaa kertoo. ”Investoinnin myötä pystymme vastaamaan paremmin sel- aikaa. Modernit maalaamokammiot saivat Pekotekin energia- Uudesta pintakäsittelyjärjestelmästä hyötyvät Nordautoma- tehokkuutta lisäävän lämmön talteenoton, joka palauttaa pois- tion Oy:n asiakkaat eli metsäteollisuusyritykset kotimaassa ja toilman energiasta vähintään 70 prosenttia. ulkomailla. Maalaamokammioissa on myös ilmalaitteistot ja suodatti- ”Pekotekin pintakäsittelyjärjestelmän asennus sujui projek- met liuotinpohjaisille sekä vesiohenteisille maaleille. Maalaa- tina joustavasti ja nopeasti. Yhteistyö on perustunut luottamuk- mon laitteet seuraavat olosuhteita reaaliajassa eli ilmanvaihto seen. Ne työt on tehty, mitkä on sovittu”, Saarimaa kertoo. käynnistyy automaattisesti, kun kaasuanturit ”haistavat” liuotin- pitoisuuksia. ”Energiaa säästyy, koska automaattinen kaasunvalvonta ”Maaliskuussa 2017 ryhdyimme asentamaan maailman pisintä ja moderneinta tukinlajittelulaitosta Keitele Groupille. Mittavien referenssien ja yllämainittujen parantuneiden tuotan- varmistaa puhtaat ja turvalliset työskentelyolosuhteet sekä sää- topuitteiden ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaittemme tää poistoilman todellisen tarpeen mukaan ja mahdollistaa yhä vaativampiin haasteisiin.” n ilman kierrättämisen”, Pekotekin huolloista ja varaosista vas- taava päällikkö Petri Rautiainen kertoo. Lisätietoja: www.pekotek.fi 2/2017 prometalli 53