prometalli 2/2017 - Page 52

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. NYT ON TYÖKALUN VALINTA TEHTY HELPOKSI Dormer Pramet on julkaissut kokonaan uudistetun Pramet-tuote- töterän käyttöalue, terälaatu ja soveltuvuus erityisiin työstöolo- luettelon. Luettelo 2017 kääntöterätyökaluista on yhtiön histo- suhteisiin. Tuotesivulla olevat tiedot sisältävät myös arviot las- rian suurin julkaisu. Se sisältää yli 1  000 sivua tuotetietoja ja tuamisnesteen vaikutuksesta jatkuvassa työstössä, milloin kan- koneistusohjeita laajalle käyttöalueelle. nattaa käyttää jäähdytystä ja milloin välttää sitä.” n Se on ensimmäinen julkaisu, jossa esitellään kaikki Prametin sorvaukseen, jyrsintään ja reikien koneistamiseen tar- Lataa uusi suomenkielinen tuoteluettelo osoitteesta koitetut työkalut samassa, monikielisessä luettelossa. Painok- www.dormerpramet.com tai ota yhteyttä Dormer Prametin sen koko on 60 000 kpl ja julkaisukieliä on 20, joista yksi asiakaspalveluun info.fi@dormerpramet.com on suomi. Luettelon laadinnassa on kiinnitetty erittäin suurta Dormer Pramet Youtube-kanavalla huomiota sen helppoon käytettävyyteen. www.youtube.com/dormerpramet on luettelon käyttöä Käyttäjien apuna on useita valinta-avaimia, joiden avulla helpottava opastusvideo. löytyy helposti ja nopeasti juuri oikeat työkalut kuhunkin käyt- tökohteeseen. Oikean työkalun valintaa helpottavat myös suo- raan tuotesivulle kootut yksityiskohtaiset tiedot, jotka sisältävät mm. työkalulle soveltuvat käyttökohteet, saavutettava pinnan- laatu ja työstötapa. Radek Hudos, Dormer Prametin markkinointi- ja tiedotus- päällikkö sanoi: “Tämä uusi julkaisu on paljon enemmän kuin vain vuonna 2014 julkaistun luettelon päivitys.” “Se on täysin uusi luettelo, josta käyttäjä saa huomatta- vasti enemmän yksityiskohtaista tietoa tuotteistamme, neuvoja oikean työkalun valintaan ja sen menestykselliseen käyttöön.” “Olemme asettaneet etusijalle tärkeimmät tiedot, jotka aut- tavat asiakasta tuotteen valinnassa, kuten esim. kunkin kään- Dormer Pramet on julkaissut uuden suomenkielisen Pramet 2017 luettelon. SELVIÄ HYÖTYJÄ MAKSUTTOMASTA MERKINTÄ­TARVE­K ARTOITUKSESTA Varaa nyt oma aikasi! työtapaturmien mää- Suomen Teollisuusmerkintä Oy laajensi alkusyksyllä 2016 rää saatu vähen- maksuttomat konsultointikäynnit myös metalliteollisuuden yri- nettyä. Työtapatur- tyksiin. Merkintätarvekartoituksessa käydään läpi yrityksen man hinta työnanta- merkintöjen tilanne ja etsitään tehostamista ja hyötyjä. jalle on Työterveys- Mitä tuotemerkintä on? laitoksen tutkimuksen Tuotteen merkitsemisellä, esimerkiksi runkonumeroilla, sar- mukaan keskimäärin janumerolla tai eränumerolla, yksilöidään valmistettu tuote. yli 6  000 euroa. Kun Tuotemerkinnällä edesautetaan tuotetun tuotteen jäljitettä- runkonumeroita tai vyyttä. Sen avulla varmistetaan, että valmistetut tuotteet ja osat sarjanumeroita merkitään esimerkiksi käsin meistämällä, työta- ovat turvallisia. Useilla toimialoilla jäljitettävyys on myös vält- paturmia on sattunut koko ajan. Asiantuntijamme löysi helposti tämätöntä viranomaisvaatimusten vuoksi. Toisilla sitä vaativat tässä parantamisen varaa yrityksissä. Kun käsin meistäminen asiakkaat tai liikekumppanit. Tulevaisuudessa yhä useammin lopetettiin ja merkinnät alettiin tehdä koneellisesti, työtapatur- alihankintaketjuissa mukana olevilta metalliyrityksiltäkin vaadi- mien määrä väheni huomattavasti ja näin saavutettiin säästöjä taan kappaleiden ja osien merkitsemistä ja jäljitettävyyttä. ja työntekijöiden työturvallisuus parani. n Merkinnät taas kannattaa tehdä tehokkaasti ja virheitä välttäen. Metallin merkintään meiltä löytyy monen tyyppistä Voitte varata maksuttoman kartoituskäynnin: tekniikkaa ja monen hintaluokan laitteita. Tekemiemme merkin- Satu Saarela, Ajanvaraaja, satu.saarela@teollisuusmerkinta.fi tätarvekartoitusten perusteella voimme sanoa, että merkintöjen Niklas Ojalainen, Aluemyyntipäällikkö automatisointi on monessa yrityksessä kasvattanut tehokkuutta Metalliteollisuus-toimiala, niklas.ojalainen@teollisuusmerkintä.fi ja siten on saatu kustannussäästöjä hyvin aikaan. Useammassakin konsultoimassamme yrityksessä on jopa 52 prometalli 2/2017 Lisätietoja: www.teollisuusmerkinta.fi