prometalli 2/2017 - Page 34

KUNNON SUOJAVAATETUS LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TUOTTAVUUTTA TEKSTI: JARI PELTORANTA KUVAT: TRANEMO WORKWEAR FINLAND OY AB Suojavaatteiden merkitys on alettu ymmärtää suomalaisissa metalliteollisuuden yrityksissä. Isot kansainvälisesti toimivat yri- tykset ovat kehityksen edelläkävijöitä. ”Käsitykseni mukaan suojavaatetuksen käytössä on menossa aikamoinen mullistus. Viiden vuoden kuluttua ollaan aivan eri tilanteessa kuin tänä päivänä. Kehitys on ollut hui- keata jo kuluneen viimeisen 5–7 vuoden aikana. Tänään on jo hyvin yleistä, että yritykset ovat valmiita investoimaan vaat- teisiin, joissa on monelle alalle soveltuvat sertifikaatit”, toteaa Tranemo Workwear Finland Oy Ab:n toimitusjohtaja Christian Rosenlöf. Tranemo Workwear on yksi Euroopan johtavia palo- suojattujen vaatteiden tuotemerkkejä. Rosenlöfin mukaan alan omat suositukset eivät ole pysy- neet vauhdissa mukana, vaan yritykset itse ja niiden työsuoje- luhenkilöstö ovat ymmärtäneet suojavaatetuksen merkityksen työturvallisuudelle. Metallialalla ei ole mitään yhteistä alan suositusta turvavaatetuksesta. Asia on jätetty täysin yrityskoh- taiseen harkintaan. ”Isot yritykset hoitavat kyllä suojavaatetusasiat hyvin. On kuitenkin yleistä, että metallialalla varsinkaan pienemmissä yrityksissä ei satsata tarpeeksi kunnolliseen suojavaatetukseen. Edelleen on käytössä jopa perinteisiä palonsuojaamattomia puuvillahaalareita, koska ne ovat halpoja. Halpa puuvillahaa- lari voi maksaa 40 euroa ja laadukas palonsuojattu haalari ehkä 400 euroa. Siinä syy, miksi varustuksesta tingitään.” 34 prometalli 2/2017