prometalli 2/2017 - Page 29

Tieto Oyj:n Industrial Services -yksikön vetäjä Rory Mooren mukaan lifecycle simulation -toiminta on nykyisen digikehityksen kovinta kärkeä. Säästä aikaa ja rahaa ja tee helposti ja tehokkaasti • runkonumerot • sarjanumerot • tuotenumerot • kilpimerkinnät Technomarkin edulliset, kestävät ja monipuoliset neulakirjoittimet. Pistemäinen merkintäjälki monille materiaaleille: teräs, alumiini, ruos- tumaton teräs, titaani, muovi, puu. ” Yritykset eivät ole aivan kartalla sen suhteen, mitä digivallankumous tarkoittaa. Multi4. Yksi laite, neljä käyttömah- dollisuutta. Akkukäyttöistä Multi4- neulakirjoitinta voidaan käyttää neljällä eri tavalla: käsimerkintälait- teena, kiinteästi penkissä, yhdistel- mänä sekä tuotantolinjalla. Flexmark. Monipuolinen neula- kirjoitin. Yhdistelmämalli, jota voi käyttää kiinteästi telineessä tai käsimerkintälaitteena. M4 inline. Technomarkin kestävä alumiinirunkoinen neulakirjoitin tuotantolinjalle. Suomen Teollisuusmerkintä Oy Helsingin toimipiste: Sirrikuja 3 C, 00940 Helsinki Oulun toimipiste: Ritolantie 9, 90660 Oulu Puh. +358 9 3424 000 www.teollisuusmerkinta.fi Mooren mukaan metalliteollisuuden toimijoiden kannattaisi ensin hahmotella, mikä on sellainen haluttu liiketoimintamal- lin muutos, jota “fiksu teräs” ja IoT voisivat tukea. Esimerkiksi piensarjojen edullisempi, räätälöidympi tuotanto mahtuu tälle tontille hyvin. “Kun IoT on mukana heti tilauksen saamisesta lähtien, tuo- tantoprosessit pystyvät tuottamaan pieniä sarjoja tehokkaam- min ja hinnoittelu ja läpimenoajat nousevat kilpailukykyisem- miksi.” Sensoreilla tiedon ytimeen Tilausten ympärille voi rukata myös lisäpalveluja – kylmään rautaan voi asentaa sensoreita, jotka kertovat mm. siitä, miten olosuhteet ja vuodet kohtelevat tuotetta (ja milloin on mahdol- lisesti aika huoltaa/vaihtaa tuote). Tiedolla uskotaan, että sen- soriteknologia tulee kehittymään edelleen ja kaikissa edisty- neissä materiaalituotannoissa tullaan lisäämään digikulmaa perusraudan ympär ille. Tuotteiden elinkaaren simulointi on vahva fokusalue Tie- dolla. Moore selittää, että tässä työssä big datan keräys- työtä vauhditetaan simulointityökalujen avulla. ”Näin saamme paremmin maaliin osuvaa analytiikkaa lyhyemmässä ajassa”, hän toteaa. Koko “lifecycle simulation” -bisnes on kuitenkin sen verran lastenkengissä, että edes Tiedolla ei ole vielä juuri asiakkaita, jotka hyödyntävät tämänkaltaisia elinkaarisimulaatioita. Moo- 2/2017 prometalli 29