prometalli 2/2017 - Page 20

kalu kertavilkaisulla; Dormer-tuotteiden valintaa helpottaa net­ tiselaimessa toimiva työkalun valintaohjelma. Työkalupuolella on nähtävissä myös orastava ”äppiytymi­ nen”, jonka myötä käteviä, älypuhelimella käytettäviä sovel­ luksia tulee asiakasrajapintaan yhä enemmän. ”Meillä tuli yksi sovellus ulos viime vuonna ja siitä uusi ver­ sio tulee tänä vuonna.” Sovelluksen avulla asiakas voi laskea koneeseen sopivat työstöarvot entistä helpommin. Erilaiset sähköiset ratkaisut, oli sitten kysymys nettiympäris­ töstä tai älypuhelimen sovelluksista, ovat selvästi tätä päivää – se alalla tiedetään ja tunnustetaan. ”Tulemme panostamaan digitaaliseen puoleen myös jatkossa.” Kustomoitu kombo Nykytrendiin kuuluu, että asiakkaat haluavat usein tilata varta vasten heitä varten suunniteltuja työkaluja. Laukkasen mukaan se yleisin ’räätälöity’ erikoistyökalu tapaa olla muunnelma jos­ takin olemassa olevasta työkalusta. Toisinaan taas halutaan ”komboa”, jossa samalla työkalulla voidaan suorittaa monta eri funktiota. Kun terää ei tarvitse välillä vaihtaa, aikaa sääs­ tyy. ”Näitä kustomointeja tehdään jonkin verran etenkin sil­ loin, kun halutaan optimoida pitkien sarjojen prosesseja. Opti­ moitua työkalua ei tarvitse vaihtaa yhtä usein ja niin saadaan tehoja.” n ” Pinnoitteet ovat kaikkein merkittävin kehitysalue. 20 prometalli 2/2017 ”Tärkeä osa tuottavuuden parantamista on kyky reagoida markkinoiden tarpeisiin”, myyntipäällikkö Pekka Laukkanen Dormer Prametista painottaa.