prometalli 2/2017 - Page 18

Uusia tuotteita tulee markkinoille tasaiseen tahtiin, esimerkiksi kierteytykseen kehitetty raaka- ainekohtainen erikoistyökalusarja, jossa erilaisille työstettäville raaka-aineille on omat kierretappinsa. Samasta laarista kaikki? Laukkasen mukaan lastuavien työkalujen materiaalit mene­ Tuotantosarjat ovat Suomessa nykyään melko lyhyitä ja siksi vät jatkuvasti eteenpäin, mutta nykyisin pinnoitteet ovat se tehokkain, eli juuri kyseenomaiseen käyttökohteeseen tarkoi­ kaikkein merkittävin kehitysalue. Pinnoitustekniikalla haetaan tettu työkalu voi olla tavallaan ”ylihyvä” ja kustannus per tuo­ työkaluihin entistä enemmän kovuutta ja kulutuskestävyyttä. tettu yksikkö epätaloudellinen. Nyt ollaan tilanteessa, jos