prometalli 2/2017 - Page 17

Mistä säästöt? Laukkasen mukaan sellaiset konepajat, joissa työt vaihtuvat usein, hakevat usein nimenomaan yleistyökaluja, jotka toimi­ vat hyvin monissa erilaisissa prosesseissa. Sen sijaan sarja­ tuotannossa on tärkeää, että valitaan juuri kyseiseen työhön sopiva työkalu. Syykin on selvä: oikean työvälineen avulla voi­ daan joskus voittaa jopa useita minuutteja per työvaihe. Muu­ tamankin sekunnin nipistetty aika voi olla iso juttu, jos aja­ tellaan että samaa kappaletta valmistetaan vaikkapa satoja tuhansia. ” Vaikeina aikoina on sinnitelty vanhalla kalustolla. Pieniä sarjoja työstävässä alihankintatyöpajassa parin sekunnin – tai vaikka minuutinkin – säästö ei ole yhtä mullis­ tava seikka. Tuolloin huomio kääntyy siihen, miten työkalu yli­ päänsä toimii. tärkeässä osassa, mutta kokonaistoimituksen nopeutta ei niin­ kään saavuteta huipputehokkailla työstökoneilla ja työkaluilla, Nopeus ratkaisee Taantumassa on tyypillistä, että ei niinkään investoida työstö­ vaan monipuolisuudella ja lyhyillä asetusajoilla. ”Joka tapauksessa tärkeä osa tuottavuuden parantamista koneiden tehokkuuden nostamiseen, vaan monipuolisuuteen on kyky reagoida markkinoiden tarpeisiin. Tämä tarkoittaa ja asetusten helppouteen. Myös Suomen konepajamarkkinan sitä, että yritysten on oltava valppaita tuotantoprosessin suh­ erityispiirteet vaikuttavat tähän: meillä on paljon tilauskone­ teen”, Laukkanen pohtii. Työstökoneiden ja työkalujen valmis­ pajoja, joiden asiakkaat kyselevät enemmän pieniä toimitus­ tajien lisääntynyt yhteistyö on omalta osaltaan edistänyt tehok­ eriä kuin pitkiä sopimuksia. Tällöin nopeat toimitusajat ovat kuuden merkityksen sisäistämistä. 2/2017 prometalli 17