prometalli 2/2017 - Page 16

Käytettävät täyskovametallit ovat entistä hienorakeisempia ja siksi myös entistä lujempia. PAJALLA LEIKKAA LASTUAVIEN TYÖKALUJEN KEHITYSTYÖSSÄ JANOTAAN TUOTTAVUUSLOIKKAA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: DORMER PRAMET Lastuavien työkalujen evoluutio jatkuu edelleen. Markkinoille Uuteen nousuun on tullut uusia pikateräslaatuja, hiontamenetelmiä ja pinta­ Myyntipäällikkö Pekka Laukkanen Dormer Prametista näkee, käsittelyjä, joiden ansiosta pikaterästyökalut ovat entistä että parantuneen taloustilanteen johdosta yritykset siirtyvät nyt tehokkaampia ja pitkäikäisempiä. Samalla uusien mallien ostolaidalle ja ostavat tehokkaampia työkaluja. Syykin on ilmei­ kehittäminen on tehostunut uusien, työstön simulointiin perustu­ nen: vaikeina aikoina on sinnitelty vanhalla kalustolla, mutta vien tietokoneohjelmien ansiosta. nousukauden tuulten puhaltaessa hamutaan uutta ja priimaa. Käytettävät täyskovametallit ovat entistä hienorakeisem­ ”Koneista halutaan saada irti kaikki mahdollinen ja työka­ pia ja siksi myös entistä lujempia. Kovametallista on suhteelli­ lut valitaan sen mukaan. Tuottavuuden optimoimiseksi tarvitaan sen helppoa valmistaa lastuavia työkaluja ja hyviä valmistajia oikea työkalu oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, hän toteaa onkin tullut runsaasti lisää myös Suomeen. Suurilla valmista­ ja lisää, että etenkin pajoissa, joissa koneiden käyttöaste on jilla on kuitenkin parhaat saumat valmistaa tehokkaimmat työ­ kova, panostetaan huippuluokan työkaluihin. Jos kone taas sei­ kalut hyvien testimahdollisuuksien ansiosta. soo osan päivästä, voi pärjätä halvemmillakin. 16 prometalli 2/2017