prometalli 2/2017 - Page 12

Satateräksen valmistamat nosturit ja muut koneet ovat kovaa valuuttaa kotimarkkinoilla. kaukaa maailmalta tilaa. Täten yritys on voinut kasvattaa toi­ mintaansa kotimarkkinoilla alansa erikoisosaajana – ja on käyttänyt saumansa ajatuksella. Koska toiminta ei ole sidottu vain yhteen toimialaan, Satateräksellä on vuosien saatossa ollut asiakkaita mm. metalli-, muovi- ja paperiteollisuuden pii­ ristä. Yhteistyö saksalaisen komponenttitoimittaja SWF Krantechnik GmbH:n kanssa on yksi Satateräksen menestyk­ sen ankkureista. Jo vuonna 1985 alkanut yhteinen taival on ” Vienti ei ole niin merkittävässä osassa. sujunut nousujohtoisissa merkeissä ja Satateräksellä on ollut maailman johtavaa nosturiosaamista käytössään jo kolmen vuosikymmenen ajan. Paukkusen mukaan SWF valmistaa huipputuotteita, mikä ”Panostukset ovat pitkälti tietoteknisellä puolella. Uusia hit­ sauskoneita tietysti hankitaan kun niitä tarvitaan”, hän vahvis­ taa. puolestaan vaatii henkilökunnalta jatkuvaa kouluttautumista Paukkunen muistuttaa, että vaativien asiakastuotteiden ja uuden oppimista. Näin pysytään toimialan kehityksessä toteutus edellyttää myös itse valmistajalta paljon. Hyvän tuot­ mukana eivätkä porukan aivot pääse sammaloitumaan. teen resepti on sinänsä yksinkertainen: toimiva ympäristö, osaavat kädet ja oikeanlaiset työkalut. Ja koska Satateräksen Tulevaisuus on digi tuotteet ovat usein massiivisia niin pituudeltaan kuin painol­ Vaikeuskerrointa nostetaan myös digipuolella. Esimerkiksi taan, on kaikkien kolmen palikan syytä olla hyvässä tikissä, 3D-suunnittelu, pilvipalvelut ja koneiden etävalvonta ovat jo jotta homma toimii. arkipäivää, ja sama tahti jatkuu: 12 prometalli 2/2017 Henkilöstö muodostaa tiiviin työskentelyketjun, jossa pit­