prometalli 2/2017 - Page 48

Suomen Robotiikkayhdistys ROBOTIT TÄYTTÄVÄT TAMPERE-TALON KEVÄÄLLÄ 2018 European Robotics Forum ERF2018 konferenssi järjestetään ensi vuonna Tampereella 13.–15.3.2018. Järjestäjänä toimii Suomen Robotiikkayhdistys ry. ERF konferenssisarja on robotiikka-alan suurin ammattilaisten, tutkijoiden ja yritysten vuosittainen kohtaamispaikka Euroopassa. Tilaisuus kiertää eri Euroopan maissa vuosittain. ERF on kasvanut tällä vuosikymmenellä jo tuhannen osallistujan kokoluokkaan. Forumissa käsitellään kolmen päivän aikana ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja teknisiä robotiikkaan liittyviä teemoja, joista päällimmäisiä ovat juuri nyt ihminen-robotti-yhteistyön turvallisuus ja robotiikan mahdollisuudet uudistaa teollisuuden tuotanto kykyä ja yhteiskunnan erilaisia palvelutehtäviä. EU:n Horizon 2020 tutkimusohjelman suunnitteilla olevat kehitysprojektit ovat tapaamisten keskiössä. Tilaisuuteen osallistuu laajasti myös EU:n virkamiehistöä. Kotimaiset alan yritykset kokevat ERF 2018 näyttelytoiminnan tarjoavan ainutlaatuisen näyte ikkunan tarjota osaamistamme Euroopan kehittyville alan markkinoille. ERF 2018 aikana järjestetään myös muita alan organisaatioiden tapaamisia. ERF konferenssisarjaa hallinnoi Belgiasta käsin euRoboticsyhteisö, https://eu-robotics.net. euRobotics on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on saada robotiikka hyödyntämään Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa. euRobotics ja sen yli 250 jäsentä hallinnoivat myös robotiikan julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, eli PPP-toimintaa (public-private partnership) nimeltään SPARC. Tilaisuuden teemaksi on valittu: Korkeatasoinen tutkimus luo uutta liiketoimintaa Tampereen teknillisen yliopiston Teknisten tieteiden tiedekunnan dekaani Pauli Kuosmanen toteaa robotiikan kehityksen olevan yhteiskuntaamme suuresti muokkaava muutosvoima. Älykkäiden robottien ja ihmisten välille syntyy yhteistyösuhde, jossa ihmiset tekevät sitä mitä parhaiten osaavat ja robotit mitä ne parhaiten osaavat. Tämä suhde mahdollistuu monitieteellisen tutkimuksen kautta: robotiikassa yhdistyvät mekaaninen, sähköinen ja informaatioteknologinen maailma. Esimerkkeinä keskeisistä tutkimusalueista voidaan mainita mekatroniikka, koneoppiminen ja tekoäly, konenäkö, kognitiotieteet sekä automaatio. ”Tiedekuntamme käynnistää syksyllä 2017 monitieteisen robotiikan pääaineen vastaamaan nopeasti voimistumaan osaajien kysyntään teollisuudessa. Tampereen teknillisen yliopiston materiaalia käsittelevien, liikkuvien, lentävien ja uivien robottien tutkimus ja opetus laajuudessaan on Suomen merkittävin”, toteaa professori Minna Lanz kone- ja tuotantotekniikan laboratoriosta. TTY aloittaa uuden robotiikan pääainekokonaisuuden 2017–2018. ”Haluamme vahvan tutkimuksen ja opetuksen kautta olla edelläkävijöitä robotiikassa. Tärkeän konferenssin saaminen Tampereelle on meille merkittävä mahdollisuus markkinoida osaamistamme ja luoda elintärkeitä yhteistyösuhteita. Tutkimustulokset eivät hyödytä kuin tekijäänsä väitöskirjojen ja julkaisujen muodossa, jos niitä ei siirretä elinkeinoelämän käyttöön. Tämä on tiedekuntamme missio ja ERF 2018 ‐tapahtuma on mission toteuttamisessa erittäin tärkeä tapaaminen. Toivon Tampere-talon täyttyvän alan toimijoista, eikä vaan tutkijoista”, toteaa Kuosmanen lopuksi. Suomen Robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartano näkee ERF 2018 ‐tapahtuman loistavana välineenä edistää kesällä 2016 annetun Valtioneuvoston periaatepäätöksen älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta -tavoitteita ja toimenpiteitä. Foorumi tarjoaa erinomaisen kokoontumismahdollisuuden suomalaisen robotiikan ja liitännäisten teknologioiden kehittäjille sekä käyttäjille ja nostaa samalla alan tunnettavuutta ja yleistä hyväksyntää. Tapahtuman avoin ja yhteisöllinen luonne mahdollistaa samalla verkostoitumisen alan huippujen kanssa ympäri maailman. ”Toivon että suomalainen robotiikkayhteisö ja julkishallinto hyödyntävät tämän ainutkertaisen mahdollisuuden esitellä sekä suomalaista osaamista, että robotiikan yleistymistä mahdollistavaa säädösympäristöä alan toimijoille ympäri maailman. Nyt jos koskaan on aika nostaa suomalainen osaaminen maailman kartalle myös robotiikassa”, Latokartano painottaa. n Järjestäjä Suomen Robotiikkayhdistys on reilun 300 alan ammattilaisen ja 60 yrityksen muodostama yleishyödyllinen toimija vuodesta 1983 lähtien. Yhdistyksen aktiivinen toiminta sisältää jäsentiedotteita ja seminaareja, alan lehtiartikkeleiden ja tilastojen julkaisuja, suomenkielisen oppimateriaalin tuotantoa, sekä tutkimusprojekteja. Ajankohtaisia tietoja ERF2018 tilaisuudesta päivitetään nettisivustollamme www.roboyhd.fi ja www.erf2018.eu sekä Twitter-tilillä @Roboyhdistys. 48 prometalli 2/2017