prometalli 2/2016 - Page 54

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ROBOTISOITU 3D-SKANNAUSJÄRJESTELMÄ Kanadalainen Creaform, markkinoiden johtava 3D-skannereiden valmistaja tarjoaa innovatiivisen ratkaisun kappaleiden on-line tarkastuksiin. MetraSCAN-R on automatisoitu 3D-mittausratkaisu, jossa kehittynyt 3D-skannausjärjestelmä ja robottisolu integroidaan suoraan tuotantolinjastoon. Tämä mahdollistaa kappaleiden mittatarkastuksen ja laadunvarmistuksen suoraan tuotantolinjalla. Järjestelmä takaa optimaalisen mittatarkkuuden ja nopeuden, jolla saavutetaan parempi tuottavuus ja tuotteiden laatu. koko voi vaihdella 0,5 metristä aina 3 metriin asti. Tarkka ja nopea patentoiman TRUaccuracy TM -teknologian ansiosta mittatark- MetraSCAN-R on ideaali kohteisiin, joissa geometristen piirtei- kuus pysyy samana huolimatta ympäristöstä johtuvista epävar- den tarkka määrittäminen on avainasemassa, kuten ohutlevy- muustekijöistä, kuten värähtelyt ja lämmönvaihtelut. Järjestelmän mittatarkkuus on 0,085 mm. Creaformin tuotteilla ja työkalu tarkastuksissa. Jos tuntuu, että tuotantonne kaipaa tehostusta ota yhteyttä! n Skannaustuloksesta voidaan ottaa automaattisesti halutut mitat tai verrata suunniteltuun CAD-malliin. Monipuolinen mittausjärjestelmä mahdollistaa jopa useiden satojen kappaleiden tarkastuksen päivässä. Kappaleiden Lisätietoja: eetu.siitonen@mltfinland.fi www.mltfinland.fi NESTOR CABLESIN TUOTEKONSEPTEISTA APUA TUOTTEIDEN VALINTAAN KAAPELOINTIPROJEKTEISSA Vaatimusten kiristyessä valokaapelointiprojekteista on tullut yhä monimutkaisempia, ja rakentajien voi olla hankalaa löytää kaikki tarvitsemansa tuotteet valmistajien valikoimista. Vastauksena tähän ongelmaan Nestor Cables on kehittänyt tuotekonsepteja, jotka sisältävät kaikki tarvittavat kaapelit ja asennustarvikkeet erilaisten valokaapelointiprojektien toteuttamiseksi. Tarjoamme asiakkaiden käyttöön myös asiantuntemuksemme ja lukemattomien aiempien projektien tuoman varmuuden. Valikoimassamme ovat esimerkiksi valmiit tuotekonseptit kotien (maaseudulta taajamiin, omakotitaloista kerrostaloihin), toimitilojen, vesistöjen, sähkölaitosten, tuulivoimapuistojen, siirrettävien ja datakeskusten valokaapelointiratkaisujen rakentamiseksi. Näiden lisäksi meillä on muitakin konsepteja, Yhteyksiltä vaaditaan nykyään enemmän kuin koskaan ennen: esi Y\ZH\[\]\[[H[\\ݛ[ZY[\Z\Z[YB[[] [] ]H\\Z\]][[]Z[\0ۜ\Z\H]\]Z[[[YHBH]^Z^Zp[ܛZ]]]^p\[Z\]YK\ݙ[ZB\܈X\ۈ[]H[XZ[[[X\[ZY[B] ]0p Z]Y\[Y]H[ܘ]\[[] [Z]HۂZY[\[\\ZZY[[Z\ZKZX[[YH[\BZ[HZ^\H\XH[]Z\]Y[[\Z\Z[[B[]H[[H  ]]H[[0[[[[YHۈB]]\KY[\H[Z]XHYX[p[00ZKB[Z[[Y[[[]\X\[X[[K\K\H[0XY]X[Y[0[[[[pZ]\K[X[Z]\HH[\]Y\K\Y]ژN˛\ܘX\˙BLY][H ̌ MY][H L M[ LK KM NLB