prometalli 2/2016 - Page 48

” Kyse on kuitenkin tuotantohyödykkeistä, jolloin pitää mennä käytettävyys edellä. Yrityksen käynnissä oleva uusi muotoiluprojekti on nyt keskivaiheessa niin, että noin puolet koneista on uudistettu ja puolet on vielä työn alla. uksia ja jonkin verran jättämään niitä poiskin. Tuote oli jo läh- tyiskohtaiselle tasolle. Palaute tehdystä ratkaisusta tuli aina hel- tötilanteessa hyvännäköiseksi suunniteltu”, Mäkitalo sanoo. posti ja nopeasti, mikä nopeutti koko suunnitteluprosessia. Nyt tekeillä olevan uuden muotoiluprosessin perusläh- ”Uudessa muotoiluprosessissakin olisi ollut parempi, jos tökohtana ovat suoraviivaiset ja selkeät linjat sekä koneen muotoilija olisi ollut enemmän paikan päällä Suomessa tuo- rakenteen korostaminen. tesuunnittelijoiden kanssa. Suora vuorovaikutus nopeuttaa ja ”Kyse on kuitenkin tuotantohyödykkeistä, jolloin pitää tehostaa prosessia.” mennä käytettävyys edellä. Levytyökoneet ovat melko suuria, eikä niitä ole aivan helppo saada tyylikkään näköisiksi. Me Skandinaaviseen tyyliin halusimme tyylikkäät koneet, mutta siten, että nykyaikainen ja Italia on perinteisesti tunnettu muotoilumaana, miten tämä viimeistelty muotoilu ei nosta koneen valmistuskustannustasoa.” näkyi prosessissa? Muotoilijan kanssa etsitään hyviä teollisia ratkaisuja ja vältetään kalliita monimutkaisia rakenteita. ”Parasta on, kun tyylikäs muoto saadaan suoraan koneen ”Italialaiset muotoilijat totesivat, että he tekivät meille skandinaavisen pelkistetyn muotoilun, joten siitä ei syntynyt erimielisyyksiä. Muuten Italialaisessa muotoilussa tehdään helposti perusrakenteeseen ilman ylimääräisiä verhouksia ja osia. Sil- vähän kikkailua tai esimerkiksi käytetään Suomea voimak- loin kulut pysyvät kurissa”, Mäkitalo sanoo. kaampaa värimaailmaa, joka suomalaisesta voi tuntua pikkuisen räikeältäkin”, Mäkitalo sanoo. Etämuotoilu hidastaa ”Värimaailma oli ennalta lukittu yrityksemme perinteiseen ”Tällä kertaa muotoilutoimisto on ollut Italian päässä, eli nyt värikoodiin. Muotoilutoimiston suunnasta tuli kommenttia, että muotoilija ei ole ollut istumassa Suomessa suunnittelijoiden he olisivat halunneet uudistaa värimaailman painopistettä. vieressä, kuten edellisellä kerralla oli. Tämä on tuottanut sen, Meillä meni kuitenkin omistajatahon kanssa näkemykset aika että muotoilulliset tavoitteet ja konkreettinen suunnittelu ovat hyvin yksiin tämän asian suhteen.” aiempaa enemmän eläneet hiukan omaa elämäänsä.” Mäkitalon mukaan vanhemman projektin parhaita asioita oli juuri se, että suunnittelija ja muotoilija istuivat vierekkäin kriittisinä ajankohtina. Näin kehitys saatiin yhteistyössä vietyä suoraan yksi- Mäkitalo kiitteli, että muotoilijat ovat molemmissa suurissa projekteissa olleet tosi vastaanottavaisia. ”He kopittivat kyllä erittäin hyvin toiveemme ja lähtivät viemään suunnittelua siihen suuntaan.” n 46 prometalli 2/2016 prometalli 2-2016.indd 46 09/05/16 09:51