prometalli 2/2016 - Page 20

” Rikkinäisenä seisova kone ei tuota tulosta. ”Kun kone käy ja lastuaa tai tekee kap- paleita, niin se tuottaa yritykselle rahaa vain silloin.” Hän korostaakin ennakoivan kunnossapidon järkevää toteuttamista: ennalta arvaamattomat rikkoutumiset vältetään, kun kunnossapito suoritetaan laitteen valmistajan ohjeiden mukaan ja määräväliajoin. Uuden koneen huolto vaatii ammattitaitoa Miksi ulkopuolinen toimija on mahdollisesti parempi huoltamaan konepajan laitekannan kuin talon oma väki? Kunnossapitoon erikoistuneella yrityksellä on todennäköisemmin parempi ammattitaito huoltoon kuin metallialan tuotantoon keskittyneellä firmalla. ”Koneen käyttäjä on ammattilainen koneistamiseen, mutta hän ei ole ammattilainen sen huoltamiseen,” Kaivonen toteaa. Hän näkeekin kustannuksiltaan edullisimpana ratkaisuna kunnossapidon kannalta sen, että konepaja hankkisi koneiden ja laitteiden huoltoon erikoistuneet ammattilaiset hoitamaan asiaa. Kun asiaan perehtynyt henkilö tekee koneelle määräaikaishuollot, laite pysyy kunnossa ja tekee tulosta omistajalleen. Suuren konekannan hallinnoiminen huoltojen suhteen helpottuu, kun vastuun siirtää asiansa osaavalle ulkopuoliselle toimijalle. Lisäksi mitä uudemmasta koneesta on kyse, sitä parempaa perehtyneisyyttä sen korjaaminen ja huoltaminen vaatii. Tero Kaivonen vertaa koneiden huoltamista autoihin: tekniikan kehittyminen on tehnyt niiden korjaamisesta vaikeampaa. ”Mitä uudemman auton omistaa, sitä vähemmän omistaja itse pystyy tekemään autolleen huoltoja ja korjauksia.” Kunnossapitopalvelun ostaminen asiantuntijalta on myös työturvallisuusasia, ja joidenkin koneiden huoltaminen on jopa 18 prometalli 2/2016 prometalli 2-2016.indd 18 06/05/16 16:38