prometalli 2/2016 - Page 13

Tiesitkö, että meiltä saa paineilmaa myös palveluna Miksi ostaisit kompressorin, kun voit hankkia paineilmaa palveluna ƒ Säästät paineilman kustannuksissa ƒ Kulut tiedossasi etukäteen ƒ Parempi energiatehokkuus ja pienempi sähkölasku ƒ Ei kunnossapitohuolia tai huoltojen tilausta ƒ Sarlin kantaa vastuun laitteiden vikaantumisista ƒ Palveluksessa paineilma-alan ammattilainen, jolla yli 60 vuoden kokemus paineilmasta Lue lisää täältä: sarlin.com/huoletonta paineilmaa Automaatio Energia Paineilma Teollisuusuunit mansa datan, analyysin, toimenpiteet ja aidon hyödyn. www.sarlin.com tehokkuutta. Energiatehokkuuden paraneminen näkyy tuotan- Riekkolan mukaan on olennaisen tärkeää, että tämä koko tolaitoksen avainmittareissa säästöinä ja tuotannon tehokkuu- ketju on kunnossa. Muuten voi käydä niin, että koneista kerät- tena, joten ei ole mikään ihme, että siitä ollaan kiinnostuneita tyä informaatiota on kaikki tuutit täynnä, mutta silti kenelläkään laajalla rintamalla. ei ole aavistustakaan siitä, mitä tuolle datalle pitäisi tehdä. ”Digitalisaatiosta puhuttaessa on selvää, että kaikenlaista hypetystä on liikkeellä aika paljon. Tämän takia meidän läh- ”Jos ajatellaan tuollaista perustehdasta, niin energiatehokkuuteen keskittyminen voi tuoda helposti kuusinumeroisen säästön”, Riekkola kuvailee. tökohtamme on nimenomaan asiakkaalle tulevissa konkreettisissa hyödyissä.” Energiankulutus suurennuslasin alla Maintpartnerin toimintamallin mukaisesti jokaiseen sopimus- Romahdus vikatilastoissa kohteeseen laaditaan kunnossapidon toimenpideohjelma, Millaisista hyödyistä siis puhutaan? Maintpartnerin rakenta- jossa on mukana esimerkiksi tuotantoprosessiin, toimintata- mien ennustavan kunnossapidon ratkaisujen avulla on mah- poihin ja kiinteistökunnossapitoon liittyviä kehitysehdotuk- dollista esimerkiksi ennustaa tuotantolaitoksen teknisistä häiri- sia. Näissä kehitysehdotuksissa energiatehokkuudella on tär- öistä jopa 80 % riittävän ajoissa. Tällöin vian syntyminen voi- keä osa – ja samalla yritykset pystyvät vastaamaan parem- daan ehkäistä, eikä tuotannon hävikkiä synny parhaimmassa min EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. (Direktiivin tapauksessa lainkaan. Samanaikaisesti virheellisten diagnoo- mukaan esimerkiksi suurten yritysten on tehtävä energiakatsel- sien määrä on parhaimmillaan alle 1 %, joten olemattomia mus neljän vuoden välein.) ”tulipaloja” ei tarvitse käydä sammuttamassa. Riekkolan mukaan digivallankumous ei todennäköisesti ala Vastaavasti laiteinvestointeja suunniteltaessa Maintpartner voi auttaa arvioimaan, onko kannattavampaa hankkia uusi pienistä yrityksistä, mutta sitä mukaa kun isommat pelurit näyttä- kone vai onko mahdollista saattaa nykyinen kone energiatehok- vät tietä, yhä enemmän pk-sektorin toimijoita loikkaa perässä. kaampaan kuntoon pienillä muutoksilla, kuten uusilla komponen- ”Käytettävyys on se kaikkein isoin juttu tässä. Ennakoiva teilla tai paremmilla säädöillä. Myös koneen automaatiotasoa kunnossapito tulee varmasti mullistamaan markkinaa, rajusti- nostamalla voidaan parantaa energiatehokkuutta – ja vastaa- kin”, hän uskoo. vasti rakennusautomaation (mm. ilmastointi ja jäähdytyslaitteet) Modernilla kunnossapidolla haetaan myös lisää energia- säädöillä voidaan energiakustannuksia painaa yhä alemmas. 2/2016 prometalli 2-2016.indd 11 prometalli 11 09/05/16 08:58