prometalli 2/2016 - Page 10

Maintpartnerilla on nykyisellään noin tuhat ammattilaista ”kentällä” teollisuuden kunnossapidossa kiinni. Asiakassegmenteistä suurimmat ovat kemianteollisuus ja energia. Mukana kuvissa MP IN -yksikön liiketoimintajohtaja Manu Skyttä (vas.). Kun teollisuuden eri toimijat järkeistävät operaatioitaan, kunnossapito on yksi yleisimmistä ulkoistuksen kohteista. Taantu- konepajoja on asiakkaina useita”, toteaa Riekkola. ”Esimerkiksi pk-konepajat ovat meille merkittävä asiakas- man vaikutus kunnossapitomarkkinaan on kaksijakoinen: toiset ryhmä ja kumppanuuksia on paljon esimerkiksi Projektit ja yritykset haluavat ulkoistaa kaiken, mikä ei ole aivan ”corea”, Asiantuntijapalvelut -yksikkömme kautta.” toiset taas yrittävät itse hoitaa kunnossapidon, vaikka porukka kävisi kuinka harvaksi. Mika Riekkola, Maintpartner Oy:n palvelusopimuksista vastaava liiketoimintajohtaja, katsoo että kunnossapidon ulkoistaminen on ollut vahva trendi jo 10 vuoden ajan – vaikka taantuman tuulet välillä vihlovat. ”Jos ajatellaan esimerkiksi viime vuotta, Riekkola myös tietää, mikä monella pajalla on Akilleen kantapäänä. Tuotantoa pusketaan ulos välillä kovillakin käyttöas- ” teilla, mutta yllättävät viat heittävät kapu- Kunnossapito on yksi yleisimmistä ulkoistuksen kohteista. loita rattaisiin. ”Konepajoilla on paljon kehittämisen varaa, jos ajatellaan sitä, kuinka paljon viat nykyisellään haittaavat toimintavarmuutta.” Ennakoiva kunnossapito – tai peräti ennustava kunnossapito – olisi ideaali, kunnossapitomarkkina oli pitkän aikaa varsin hiljainen, kun- mutta liian moni toimija etenee katse maassa ja askel kerral- nes vuoden lopulla havaittiin selvää piristymistä. Sama hyvä laan, ilman sen suurempaa operatiivista liikkumavaraa. vire on kantanut tälle vuodelle”, toteaa Riekkola ja lisää, että ”Jos puhutaan ihan kunnossapidon perustekemisestä, niin tänä vuonna tullaan palvelusopimuksia solmimaan ”moninker- se on yllättävänkin heikossa jamassa monessa konepajassa taisesti” viimevuotinen määrä. Suomessa”, napauttaa Riekkola. Metalli eturivissä Suunnitelmallista otetta ”Maintpartnerilla on nykyisellään noin tuhat ammattilaista ’ken- Maintpartnerin lähtökohta on, että huolellisesti laadittu ennak- tällä’ teollisuuden kunnossapidossa kiinni. Asiakassegmenteistä kohuolto-ohjelma parantaa aina kokonaistuottavuutta. Enna- suurimmat ovat kemianteollisuus ja energia. Myös eri kokoisia koivalla toimintamallilla lisätään käyttövarmuutta ja vähenne- 8 prometalli 2/2016 prometalli 2-2016.indd 8 09/05/16 08:58