prometalli 2/2016 - Page 57

LÄHELLE ASIAKASTA - PALVELUA Kaupan murros ja digitalisoituminen muuttaa palvelu- ja myyntiketjuja. Digitaalisen viestinnän nopeus hankinnoissa ja logistiikkapalvelut ovat lyhentäneet toimitusaikoja. Asiakas tarvitsee myös teknistä neuvontaa ja tukea, joka aiemmin tapahtui myyntitiskillä. Laakeriteam on laakereihin, voimansiirtoon ja työkaluihin keskittynyt yritys Turun Urusvuoressa, jonka tavoitteena on yhdistää uudet ja vanhat käytännöt. Kunnossapito- ja siihen liittyvät toiminnat ja tuotteet ovat yrityksen pääasiakasryhmä. ”Usein asiakkaamme tarvitsevat myös koneistukseen liittyviä palveluja ja tuotteita. Pohdimme miten voisimme auttaa koko asiakasketjuamme. Kartoitimme erilaisia toimintamalleja ja otimme yhteyttä Seco Tools Oy:n tekniseen myyjään Niclas Stolzmanniin ja tämän vuoden alusta olemme toimineet Secotuotteiden jälleenmyyjinä”, kertoo myynti-insinööri Jani Rinne. Myynti-insinööri Jani Rinne (oik) ja Tommi Hakala hakevat Secon sorvausluettelosta asiakkaalle sopivaa kääntöterää. ”Lastuava työstö vaatii osaamista mutta se ei ole kuitenkaan erityisen vaikeaa. Haasteellista on valita työkalut ja työs- dollisuus tehostaa toimintaansa omien toimitusaikojen lyhen- töarvot alussa, mutta kokemuksen kautta taito karttuu nope- tymisenä. Yhteistyö kaikkien osapuolien välillä on avainase- asti”, jatkaa Niclas Stolzmann. massa. n Laakeriteam Oy uskoo pääsevänsä lähemmäs asiakkaitaan tämän yhteistyön myötä ja heille taasen tarjoutuu mah- prometalli 2-2016.indd 55 Lisätietoja: www.secotools.com 09/05/16 09:51