prometalli 2/2016 - Page 53

KUKAN UUTUUSTUOTTEET MULLISTAVAT PIENTEN, TEHOKKAIDEN ROBOTTIEN MARKKINAT KUKA tuo pohjoismaisille markkinoille Cybertechin - aivan uuden sarjan kevyemmän kuormitusluokan robotteja. Näillä erityisen tehokkailla roboteilla on monta etua - ne ovat: • Kompakteja • Kestäviä • Tilaa säästäviä Pieniltä roboteilta vaaditaan monia asioita. Niiden pitää olla kompakteja, helposti ohjattavia ja joustavia, ja niiden ulottuman pitää olla suuri, mutta niiden pitää toimia hyvin myös ahtaissa tiloissa. ”Uusi sarjamme tarjoaa kaiken tämän ja paljon muuta. Cybertech on ennen kaikkea omassa luokassaan ennennäkemättömän kompakti. Kompaktit, ketterät ja ulottuvat robotit tuovat aivan uutta laatua markkinasegmenttiin 6-10 kiloa”, sanoo KUKA Nordicin myyntijohtaja Joacim Lorentsson. Tämän lisäksi kahdesta tuotesarjasta koostuvan Cybertechin hyviä puolia ovat paras mahdollinen suorituskyky sekä parannettu paikoitustarkkuus. KR CYBERTECH nano on tarkoitettu pienempien komponenttien käsittelyyn ja asennukseen ja KR CYBERTECH ARC nano on erityisesti hitsausta ja liimausta varten kehitetty prosessirobotti. ”Tärkein tavoitteemme oli parantaa selkeästi kompaktiutta ja suorituskykyä.” n Lisätietoja: www.kuka.se UUSI TÄYSKOVAMETALLISTEN- JA PIKATERÄSTYÖKALUJEN LUETTELO JULKAISTU Kätevä luettelo on ryhmitelty tuoteryhmien ja menetelmän mukaan Sandvik Coromantin uusi kattava luettelo sisältää suorituskykyiset täyskovametalliset porat, kalvimet, varsijyrsimet ja kierrejyrsimet sekä pikateräksiset kierretapit kaikkiin asiakastarpeisiin. Yli 10 000 vakiotuotteen valikoima on järjestetty tuoteryhmien ja tuotantomenetelmien perusteella, jotta oikean työkalun löy- Sandvik Coromantin vuoden 2016 täyskovametallisten työkalujen luettelo. täminen olisi mahdollisimman helppoa. Luettelo sisältää myös kunnostuspalvelua koskevat ohjeet. Luettelo on jaettu työnkulkua, tehokkuutta ja tuottavuutta taa ja kunnostetulle työkalulle taataan alkuperäistä vastaava suorituskyky. Kunnostusmahdollisuus on merkittävä taloudellinen edistävästi kolmeen osaan: monikäyttöiset, optimoidut ja rää- tekijä valittaessa työkalujen toimittajaa, sillä se auttaa asiakasta tälöidyt ratkaisut. Monikäyttöiset työkalut muodostuvat suoritus- rajoittamaan kustannuksia ja varastoitujen työkalujen määrää. kykyisistä, erittäin monipuolisista ja kustannustehokkaista tuot- Luettelo julkaistaan 15 kielellä, ja se sisältää tilauskoo- teista. Optimoidut työkalut koostuvat tiettyihin tarpeisiin kehite- dit sekä materiaalikoodien vertailuluettelon. Luetteloa saa pai- tyistä ainutlaatuisen tehokkaista, luotettavista ja kestävistä työ- nettuna versiona konepajan oloja kestävillä kovakansilla sekä kaluista. Räätälöidyt työkalut ovat Tailor Made- ja erikoistyöka- Sandvik Coromantin digitaalisen kirjaston Julkaisut-sovelluk- luja, jotka suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan kovimpiin suo- sesta. Online-version voi ladata omalle koneelle ja jakaa sähkö- rituskykyvaatimuksiin. postitse, ja siinä on kaikki Sandvik Coromantin luettelot ja esit- Luettelossa kerrotaan myös seikkaperäisesti asiakkaille suun- teet kattava hakutoiminto. n natusta kunnostuspalvelusta. Sandvik Coromantin kunnostusperiaatteiden mukaan työkalut voidaan kunnostaa jopa kolme ker- Lisätietoja: www.sandvik.coromant.com 2/2016 prometalli 2-2016.indd 51 prometalli 51 09/05/16 09:51