prometalli 2/2015 - Page 63

LASTUAMISARVOT, MATERIAALIT MOBIILISOVELLUKSENA Seco Tools kehittää jatkuvasti uusia mahdollisuuksia asiakkaidensa tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Machining Navigator 2015 -luettelosarjassa on uusi materiaalien luokitusjärjestelmä (SMG v2). Sovelluksen avulla on aiempaa helpompi ymmärtää käytettävien työkalujen ja työstettävän materiaalin käyttäytymistä koneistuksessa. Secon paran- Seco soveltaa SMG v2 -versiossa antamiaan tietoja kai- nettu SMG v2 -versio antaa työstöprosessista uutta tietoa ja kissa yhtiön tukimateriaaleissa. Kevään aikana julkaistaan sen sisältö on yks