prometalli 2/2015 - Page 58

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. DORMER ESITTELEE UUDEN VALIKOIMAN KOVAMETALLIJYRSIMIÄ Dormer laajentaa kovametallijyrsin valikoimaansa. Täysin mat ja lastunmurtajat ovat epäsymmetrisiä. Uuden geomet- uusia malleja ovat mm. jyrsimet säteellisillä nirkoilla, viistejyr- rian ansiosta työstötapahtuma on pehmeä ja värähtelyt ovat simet, monihampaiset viimeistelyjyrsimet ja erittäin pitkät jyr- erittäin vähäisiä. Työstön tehokkuutta voidaan nostaa ja saa- simet sekä jyrsimet epäsymmetrisillä kierukkakulmilla. Myös vuttaa silti pitkä elinikä ja hyvälaatuiset työstetyt pinnat. Tämä aikaisempaa mallistoa on täydennetty. Uudet jyrsimet ovat malli soveltuu laajalle käyttöalueelle – upotuksesta semi vii- ensisijaisesti kehitetyt parantamaan tuotannon tehokkuutta. Jyr- meistelyyn. Toinen malli on viimeistelyjyrsin erittäin hienojen simien soveltuvuus laajalle raaka-aine- ja käyttöalueelle pie- pintojen työstämiseen. Näissä AlTiN- ja TiSiN-pinnoitetuissa nentää varastointitarvetta ja vähentää työkaluvaihtoja. monihampaisissa jyrsimissä on erittäin suuri kierukkakulma ja Sädejyrsinvalikoima on laajentunut merkittävästi. Uusien teknisten ratkaisujen ja pinnoitteiden ansiosta valikoimasta löytyy tehokkaat jyrsimet useimpiin raaka-aineisiin, myös karkaistuihin teräksiin (63HRc kovuuteen saakka). Dormerin valikoimassa on nyt myös laaja valikoima moni- pieni päästökulma. Jyrsimillä saavutetaan vakaa suorituskyky ja pitkä elinikä vaikeissa raaka-aineissa. Alumiinien ja muiden raudattomien raaka-aineiden työstöön on myös tullut uudet jyrsimet. Näissä jyrsimissä on erittäin kiiltäväksi kiillotetut pinnat. Erittäin pienen, työkalun ja hampaisia kovametallijyrsimiä, joissa on säteelliset nirkot. Kai- työstettävän pinnan välisen, kitkan ansiosta lastut poistuvat kissa malleissa on epäsymmetriset kierukkakulmat ja sädevaih- tehokkaasti työstökohdasta, eivätkä ne vahingoita työstettä- toehtoja on lukuisia. Näillä jyrsimillä saavutetaan pehmeämpi vää pintaa. Kiderakenteisella timantilla pinnoitettu jyrsinvaih- työstötapahtuma ja pidempi elinikä, erityisesti työstettäessä toehto soveltuu kuluttavien raak KXZ[