prometalli 2/2015 - Page 48

KOLUMNI Kari Penttinen Tekes Kirjoittaja on asiantuntija ja Tekesin Teollinen internet -ohjelman päällikkö, ja vakuuttunut, että teollinen internet on kasvun mahdollisuus Suomelle. KORJATAAN BUGI! Muistat varmasti epävarmuuden ajan, kun mietittiin IT-järjestel- tuotteen toimitukseen ja laskun lähettämiseen. On mahdol- mien selviytymistä vuosituhannen vaihteen yli. Pelko sai yrityk- lista olla asiakkaan iholla pidempään ja ehdottaa, että ”mitä set uusimaan tietojärjestelmänsä tai ainakin päivittämään ne jos tehtäisiinkin tämä uudella tavalla”. Se onnistuu, kun saa- isolla rahalla. Teknokuplan aikaan markkinat ylikuumenivat ja tavilla oleva tieto osataan hyödyntää. sähköisen liiketoiminnan vaikutusten suhteen oltiin vielä turhan Tekesin ohjelmien tavoitteena on rohkaista yrityksiä kehi- optimistisia. Ajat ovat muuttuneet ja itselleni jäi pari vuotta sit- tystoimintaan tietyillä aihealueilla. Teollinen internet -ohjelma ten mieleen erään amerikkalaisen yrityksen johtajan vertaus auttaa yrityksiä hakemaan parhaita yhteistyökumppaneita yli tietotekniikan ”arabikeväästä”. Ratkaisuja voi ostaa ja koota toimialarajojen teollisen internetin kehitysprojekteihin ja kek- eri osista eikä ole pakko uskoa vain yhteen totuuteen, kun tie- simään uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia, joita tojärjestelmät pistetään palvelemaan omaa liiketoimintaa. teollisen internetin teknologioilla voi toteuttaa toimialasta riip- Teollinen internet käsitteenä on kieltämättä hype-ilmiö. Sen pumatta. Tavoitteena on myös saada yritykset jalostamaan takana on silti oivallus mahdollisuudesta kehittää liiketoimin- suurista datamassoista liiketoiminnassa hyödynnettävää tie- taa palvelevia ja täysin uutta liiketoimintaakin luovia ratkai- toa. suja käyttämällä valmiita, saatavilla olevia ja edullisia raken- Kehitystyö, jossa käyttäjät ovat mukana alusta asti, tekee nuspalikoita. Kyse ei ole uudella teknologialla työnnettävästä työstä mielekkäämmän ja lieventää epätietoisuutta automaa- kehityksestä, vaan kyvystä soveltaa. tion ja robotisaation vaikutuksista työelämään. Samalla tulee Ajatuksia herättävä havainto on myös se, että jokin aika mahdollisuus päivittää organisaatio ottamalla yritykseen nuo- sitten ison yrityksen IT-konesalissa oli sama määrä laskenta- remman sukupolven osaajia. Kehitystyön pitää olla riittävän tehoa ja muistia kuin tavallisessa älypuhelimessa nykyään. pitkäjänteistä, mutta etenemisessä pitää uskaltaa tehdä myös Mobiililaitteilla bisnes on käden ulottuvilla vuorokaudenajasta nopeita kokeiluja uusien teknologioiden, kumppanien ja liike- riippumatta, mikä on tilaisuus uudistaa liiketoimintaa ja nos- toimintamallien kanssa. Tuoreen raportin mukaan Suomessa taa tuottavuutta. on tähän maailman kolmanneksi paras toimintaympäristö. Tekesin Teollinen internet -ohjelman, www.tekes.fi/ti, rahoituksella ja asiantuntijapalveluilla voi uudistaa perinteis- Miksi sinä et käyttäisi tilaisuutta hyväksesi? Tekesissä on tänä vuonna näkyvästi esillä Digitaalinen lii- täkin liiketoimintaa teknologiaa ja kumppaniverkostoa kehittä- ketoimin H Z