prometalli 2/2014 - Page 52

KOLUMNI KUVA: TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Jorma Turunen Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kirjoittaja näkee, että yksinkertaisimmillaan digitalisaatio voisi alkaa verkkosivujen uudistamisella tavoitteena markkinoinnin tehostaminen. DIGITALISAATIOLLA TUOTTAVUUTTA JA UUSIA LIIKETOIMINTAMALLEJA Markkinatutkimusyritys Gartnerin mukaan kaikilla yrityksillä mia ja parantaa yrityksen brändiä. Videokuvaa voidaan käyt- tulisi hengissä pysyäkseen olla digitaalinen strategia. Se tar- tää monella tavalla esim. julkaisemalla asiakastestimoniaa- koittaa suunnitelmaa, jossa digitalisaatiota voisi maksimaa- leja, tuotteen käyttöopastusta tai havainnollistaa teknisen tuot- lisesti hyödyntää ainakin tuottavuuden nostamisessa, mutta teen tai järjestelmän asiakashyötyjä. Verkkokaupalla voidaan mikä parhainta kokonaan uuden liiketoiminnan luomisessa. parantaa asiakaspalvelua ja pienentää varastointiin ja esille- 75% digitalisaation hyödyistä tulee jo perinteisille valmista- panoon liittyviä kustannuksia. Älykkäällä markkinoinnilla voi- van teollisuuden yrityksille, vaikka ohjelmistosuunnittelijoista daan jopa vähentää myyjien määrää. Sosiaalisen median edelleen valtaosa työskentelee ohjelmisto- ja elektroni Z