prometalli 2/2014 - Page 46

työ ja sen tekijä METALLIMAIKKA JARKKO LAAKSO TOIVOO LISÄÄ NUORIA METALLIALALLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SINI PENNANEN Lehtori Jarkko Laakso, 46, on toiminut Stadin ammattiopiston koneja metallialan ammattikoulun opettajana kymmenen lukuvuoden ajan. Työ nuorten ihmisten kanssa on mielekästä puuhaa ja auttaa pitämään omankin ajattelun joustavana. ”Toinen asia on hienot työkaverit ja hyvä yhteishenki”, hän Nuorimmat oppilaista ovat 15-vuo- toteaa. Laakson mukaan kone- ja metallipuolen opetusta lei- tiaita. Ikähaitarin toisessa päässä maa monipuolisuus: yksikään päivä ei ole samanlainen, vaan on ylioppilaita, jotka ovat tulleet aina riittää uusia asioita opittavaksi ja tehtäväksi. metallioppiin saatua ylioppilas- ”Työ vaatii itseohjautuvaa otetta sekä antaa paljon mahdollisuuksia”, Laakso toteaa ja lisää, että viime kädessä opetussuunnitelma toki määrää kaapin paikan.  Laakso oli ”entisessä elämässään” töissä piikiekkoja val- lakin päähän. Nuorissa on tulevaisuus, mutta miten on metallin tulevaisuuden laita? Laakso toteaa, että mistavassa Okmeticissa, mutta kun opettajan ura aukeni, kiin- esimerkiksi media-alasta kaikki nostava duuni vei mukanaan ja mies jäi sille tielleen. Ala tuntevat vaikkapa tosi-tv-ohjelmat sinänsä ei kymmenessä vuodessa ole radikaalisti muuttunut, ja some-kuviot, mutta metallialasta ei vaikka toki tietotekniikan käyttö opetuksessa ja erilaiset ope- teini välttämättä tiedä yhtään mitään. tusta tukevat ohjelmistot ovat nyt jo arkipäivää.   ”NC-koneet kehittyvät nopeimmin, mutta koulun työstöko- ”Jo peruskoulussa pitäisi enemmän tuoda esiin sitä, miten monipuolinen ala neista suurin osa oli täällä jo silloin kuin aloitin”, hän kuvai- metalli on ja mitä mahdollisuuksia ala tarjoaa lee. ”Perustyöstökoneissa ei mitään vallankumousta ole tapah- nyt ja tulevaisuudessa”, Laakso toteaa ja muistut- tunutkaan, korkeintaan diginäyttö on tullut mukaan”, Laakso taa, että pajoilta on jäämässä sankoin joukoin kon- lisää. kareita eläkkeelle ja uutta verta tarvitaan. ”Työllistymismahdollisuuksia on tulossa leveällä rinta- Missä ovat tytöt? malla”, hän uskoo. Oppilasaines on myös – yhä edelleen – kovin poikavaltaista. Pieniä muutoksia on kuitenkin tapahtunut tälläkin puolella: ”Kun aloitin, yhtään tyttöä ei ollut oppilaana. Nyt on sen- Yritykset esiin! Laakso näkee, että tietoisuuden lisääminen kaikin mahdol- tään muutama”, Laakso toteaa. Suurempi muutos on silti lisin tavoin voi auttaa metalli-alaa kiillottamaan kilpensä. ollut monikulttuurisuus: oppilaiden etninen tausta ei ole enää Oma roolinsa on yrityksillä: samasta muotista, vaan näiden juuret voivat olla ympäri maailmaa. 44 prometalli 2/2014 ”Yritysyhteistyötä lisäämällä voidaan houkutella lisää nuoria alalle”, Laakso arvelee ja lisää, että joskus linkki