prometalli 2/2013 - Page 80

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ERIKOISMETALLIT KESTÄVÄT KUUMUUTTA JA KORROOSIOTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Ruotsalainen Harald Pihl Ab on yksi Euroopan suurimmista nikkelin ja titaanin toimittajista. Suomi on 101-vuotiaan perheyrityksen tärkein vientimaa. Erikoismetalleja ostetaan vaativiin käyttökohteisiin. Suomessa Harald Pihl Ab:llä on ollut myyntikonttori runsaat 15 vuotta. Lisäksi Harald Pihlillä on paikallisia agentuuriyrityksiä myös esimerkiksi Itävallassa, Puolassa, Italiassa ja IsossaBritanniassa. ”Yrityksen perusti Harald Pihl vuonna 1912 kuparin, sinkin ja nikkelin myyntiä varten. Hyvin pian nikkelistä tuli yrityksen tärkein myyntituote”, kertoo myyntipäällikkö Kristian Seppänen yhtiön Suomen myyntikonttorista. Kun ruostumattomasta teräksestä tuli kaupallisesti saatavaa 1920-luvulla, alkoi perheyritys toimittaa yhä suurempia määriä nikkeliä merkittäville ruotsalaisille \?]Z??[K?Z????X[??Z]Y\????Z??[\?[???XH[]Z[?\???H^p???ZZ[?[?H NM []?[K??Z??[\?[???]\?Z]??\?[Z[?[??\?Z?Z\?[?H^^[?[?[ZZ??Y[??^p??? NML H?H NM? []?Z[K]]H?[Z??[XXHXZ?[??]Z[?]X[?[K??][[Z[?\?[ZZ?HZZ\?p??0?[Y\?Z??[Z\?[?\?]Z??[???\??[X[??[??[???H?HXZ?[??H?[Z??[XX[??H[?\?\?0?0????[??H NM?\?[Z[?]H^^[??[?\????H?\?\??[??[????XXH?\?XH?Z?Z\?[?\?[Z?[Z]XH??[H ?? \?H[?[?[ZZ?]0? Z[???[??[??H?[??\?\???]\???[?XZ?[???X]]?[H?]?Z?? [???H?H]?XH?Z??]?]\?[???H?H ]\??Z??Z]K?\?]Z??[?[?[Z?\??\??Z?Z]?YH?[??[?0??\??? Z??X[?Z][Z[K??\??Z??\??H??YX[?]][?]X\??HZZ?]H]?p??H?]?Z\?H]??0?]?\?XH\?XZ??X[?[X[ZZ[?Z]?Z[??\????H[?[ZZ[??][]?]\?[Y\??Z??H]?Z?[??\?[ZZ??]\??[]\??H?Z[??]\?\??Y]?N????\?[Z ??H\?Z]H??]0????Z]H?\0??[?]Z?X[?\?[ZX??0??\?XZ??Z]H[?[H[?\?]\?[?[K?[?Z]H??]]0?0??]][?]X\??H\\?KK?[[???KH?H?[ZX[?[?\?]Y\??H?Z??[?\??X[?[?[?????K?8?'Q\?Z??\?Y][][?Y]??[]?]?X]]?Z[???]0????Z\?Z[???\??H???X]0?\0??[]ZH??????[?ZZ?[?0???]?[\?XHY][Z?K?]][?]X\??H?[Z]H?H???H?]?\?0??p?X]\?XX[Z?K??'H8?'U]X[?XH\??]X[?\?[Y\??Z??H?[?Y\??H?[Z\?]]?Z[?0???ZZ[ZZ[??'K?\0??[??[??XK?\?[Z[0??^^[?p?[\0??HXXZ[X[???[?Y[???]\??Y[??\?0??0?0??Z?p? L????[?XK?\?H?[?H?][?\?[Z[???H\?]Z??[??Z??\?K??[??[Z]Z??]\?H[?[H]\???XH?Z?]?]ZY[\XH???HX[p?H[???Z?p?0???\?\??Y][??X]]?]\?Y]?[?Y[??[?Z\?HX[?[?\??]\????[??8?'S??X]?[Z]Z??]?]Z??H?[Z[]?[[[YK??X[[YH??XX[\?H[?Y]?\?\???H\?XZ??X[H[H?ZZ????x?'K?\0??[?\XK??8?'V\?]\???Z[YH?[??[?H?\?[?]??X\?K??Z\?H?[?H?][?\?[Z[?[?[Z??\??H?H ?[??[0??? ]]H?]p?Z?Z???]0?? ?x?'K?\0??[?XZ[?]?YK??\?XH?[]]][?]X\??H\?]\????[??]]K??[??H ? L????\??[?ZZ?]?ZZ??H ?LZ[???XH?[??[??][?XK??????Y][H ?? L??