prometalli 1/2016 - Page 64

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUTTA RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN PEITTAUKSEEN Pick&Clean peittausnauha on uudenlainen tuote ruostumattomien terästen peittaukseen. Pick&Clean peittausnauhaa on kahta erilaista pakkausta; Pick&Clean peittausnauha sprayllä, joka sisältää peittausnau- Pick&Clean peittausnauhaa käyttävät ruostumattomien haa 25 m, Inox Fit neutralointisprayn sekä suojakäsineet tai terästen hitsausta tekevät yritykset sekä elintarvike-, lääke- tai vaihtoehtoisesti Pick&Clean peittausnauha pyyhkeellä, joka kemianteollisuuden kunnossapitäjät sekä laitevalmistajat. Vii- sisältää peittausnauhaa 25 m, neutralointipyyhkeitä sekä suo- meksi mainituilla toimialoilla on paljon rajoituksia mitä saa jakäsineet. viedä tuotantoalueille. Normaalisti lainsäädäntö ei anna viedä elintarvike-, lääketai kemianteollisuuden tuotantoalueille mitään nesteitä tehtaan omien tuotteiden herkkyyden vuoksi. Koska Pick&Clean peittausnauha ei ole neste, se soveltuu Pick&Clean peittausnauha pyyhkeellä soveltuu käytettäväksi elintarvike-, lääke- ja kemia