prometalli 1/2016 - Page 60

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Uusi ohjelmistoversio entistä käyttäjäystävällisempi TNC 640 JA SEN UUDET OMINAISUUDET vaiheessa, joten valmiin pinnan laatua voidaan arvioida ennalta. Operaattori voi halutessaan tarkastella työkappaletta myös ”läpinäkyvästi” ja nähdä sisäpuolisen koneistuksen. Työkappaleen voi värjätä eri väreillä, kun uutta työkalua käytetään. Tämä auttaa eri työvaiheiden hahmottamisessa. Jyrsintä ja sorvaus samassa ohjelmassa Tarvitseeko työkappalettasi käyttää vielä sorvissa jyrsinnän jälkeen? TNC 640 säästää aikaa ja rahaa! Työstökone, jossa on TNC 640, koneistaa työkappaleen yhdellä kertaa yhdistellen jyrsintää ja sorvausta. Ohjaus vaihtelee vaivattomasti jyrsinnän ja sorvauksen välillä riippumatta koneen ja akseleiden konfiguroinnista. Mahdollisilta epätarkkuuksiltakin vältytään, kun työkappaletta ei tarvitse välillä irrottaa ja kiinnittää uudelleen. Sileät pinnat ja täydelliset muodot Koneistetun pinnan huono laatu johtuu usein NC-datan riittämättömästä laadusta. Advanced Dynamic Prediction (ADP) on laajennettu look-ahead- ominaisuus. Sen avulla ohjaus laskee dynaamisesti muodon etukäteen, jolloin akselien liike voidaan optimoida. Tämä johtaa suurempaan vakioratanopeuteen, lyhyempiin työstöaikoihin ja parempaan pinnanlaatuun. TNC 640 HEIDENHAINilta. Julkaisemisestaan lähtien TNC 640:stä on tullut ykkösvaihtoehto valittaessa huipputarkkaa ja tehokasta ohjausta. Miksi? Koska se tekee koneistamisesta vaivatonta, koska ­HEIDENHAIN on laajentanut sen ominaisuuksia yhä käytännöllisempään ja käyttäjälähtöisempään suuntaan ja koska jyrsinnän lisäksi se tekee sorvaamisen mahdolliseksi samalla koneella. Sorvaustoiminnot ovat ohjelmoitavissa aivan yhtä helposti kuin jyrsintäkin. TNC 640 hallitsee molemmat koneis- ADP on parhaimmillaan esimerkiksi kaksisuuntaisessa viimeistelyjyrsinnässä, koska syöttö on täysin symmetrinen molempiin suuntiin. Huomio yksityiskohtiin TNC 640:n nopeasti omaksuttavan käyttöliittymän ansiosta ohjelmoinnista ja asetuksista saa paremman yleiskuvan. Näytön eri alueet on selkeästi eroteltu ja käyttötavat on esitetty yksiselitteisin symbolein. Arvojen syöttäminen, kommentit, lauserakenteet ja virheilmoitukset on korostettu eri värein. Uusimmassa ohjelmistoversiossa ohjelman luontia ja datan tustavat ilman hankalaa vaihtamista. syöttämistä on yksinkertaistettu. 3D-simulointigrafiikka käyttäjä voi laskea karan kierrosnopeuden ja syötön jokaiselle Kaikkein laajin uusi ominaisuus on erittäin yksityiskohtai- työstötapahtumalle ja siirtää nämä arvot suoraan syöttö- tai nen 3D-simulointigrafiikka. Tämän avulla HEIDENHAIN TNC karanopeusikkunaan. Lastuamistietojen las