prometalli 1/2016 - Page 58

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. WIHURI JA MAZAK ESITTELEVÄT UUTTA SMOOTH-TEKNOLOGIAA TAMPEREELLA Wihuri Oy Tekninen Kauppa yhdessä Yamazaki Mazakin kanssa esittelevät Konepaja 2016 ‑messuosastolla Mazakmonitoimikoneita uusilla Smooth-CNC-ohjauksilla. Tuoreeseen ohjausteknologiaan on mahdollista tutustua myös kahden simulaattorin avulla. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävillä messuilla 15.–17.3. ovat paikalla sekä ­Mazakin että Wihurin asiantuntijat. Smooth-ohjaukset mullistavat Mazak-koneiden käytettävyyden ja ohjelmoinnin Mazakin “It´s all about you”-markkinointiteeman johtoajatuksena on keskittyä asiakkaiden tuottavuuden, tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Menestys saavutetaan Mazakin innovatiivisilla työstökoneilla ja kehittyneillä CNC-ohjauksilla. Tampereella esiteltävä Variaxis j-500 soveltuu erityisen hyvin kuutiomaisten kappaleiden työstöön viideltä kantilta yhdellä kiinnityksellä. Kosketusnäytöllisiin SmoothX ja SmoothG ‑ohjauksiin voidaan tuoda valmistettavan kappaleen 3D-malli suoraan työkiertoihin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa ohjelmointia merkittävästi. Uusi Smooth-teknologia ei rajoitu ainoastaan käänteentekevään uuteen käyttöliittymään, vaan sen taustalla on myös täy- -koneessa on 72 työkalun makasiini, 9-asemainen alarevol- sin uusi servojärjestelmä, jonka avulla koneiden suorituskyky veri ja kaksi sorvauskaraa, joissa on 254 ja 210 millimetrin ja työstötarkkuus kasvavat edellisiin mallistoihin verrattuna. istukat. Koneen ominaisuudet riittävät vaativimpienkin kappa- Konepaja 2016 -messuilla on esillä viime vuonna mark- leiden tuottavaan koneistamiseen kerralla valmiiksi. Messu­ kinoille lanseerattu ja suurta menestystä niittänyt maailman koneessa on Mazatrol SmoothX -ohjaus, jonka avulla voidaan nopein 5-akselinen CNC-ohjaus Mazatrol SmoothX sekä työstää tehokkaasti yhtäaikaisesti viidellä akselilla. Konepaja ­uunituore SmoothG, joka on kehitetty erityisesti koneille, joissa 2016 ‑messudemossa tuodaan esille koneen monipuolisia omi- on korkeintaan neljä yhtä aikaa liikkuvaa akselia. Näitä ovat naisuuksia aina 5-akselisesta koneistuksesta hammastusjyrsin- esimerkiksi monet pysty- ja vaakakaraiset koneistuskeskukset tään. sekä sorvauskeskukset. Molemmat Smooth-ohjaukset ovat suomenkielisiä ja niissä Variaxis j-500 on uusi edullinen ja monipuolinen on EIA/ISO-ohjelmoinnin rinnalla helppokäyttöinen, perintei- koneistuskeskus nen Mazatrol-käyttöliittymä, joka sisältää vuorovaikutteisen Mazak Variaxis -koneistuskeskuksissa on suoraan koneen keskustelevan ohjelmoinnin ja monet uudet Smooth-teknolo- runkoon rakennettu vankka kehtopöytä, jonka runko kallis- gian ominaisuudet, kuten kosketusnäytön. Smooth-ohjausten tuu (A-akseli) ja pöytälevy pyörii (C-akseli) lineaariakseleiden toinen mullistava uutuus on valmistettavan kappaleen 3D-mal- ympäri. Rakenteen ansiosta kappaleet pystytään työstämään lin tuonti suoraan ohjauksen työkiertoihin. Tämä helpottaa ja tarkasti ja tukevasti useammalta tahkolta tai moniakselisesti. nopeuttaa ohjelmointia merkittävästi aiempiin versioihin ver- Variaxis j -sarja on edullinen perusmonitoimikone, jolla saa- rattuna. daan suurin osa monitoimikoneiden hyödyistä käyttöön. Myös j-sarjan koneilla työstetään kappaleet valmiiksi yhdellä kiinni- Integrex i-200ST on maailman myydyin monitoimisorvi tyksellä tarkasti ja tehokkaasti. Messuilla esiteltävä Variaxis j-500 on 4+1-akseliseen työs- Japanilainen Yamazaki Mazak on monitoimisorvien uranuur- töön soveltuva pystykarainen koneistuskeskus. A-akselia voi- taja ja ylivoimainen markkinajohtaja maailmassa. Integrex i daan kallistaa 0,0001 asteen jaolla ja kaikkia muita neljää -sarja on jo Mazakin seitsemäs sukupolvi monitoimisorveissa. akselia voidaan liikuttaa yhtäaikaisesti. Suurin tällä koneella Suomessakin Mazak-monitoimikoneet ovat saaneet vankan työstettävä kappale on halkaisijaltaan 500 mm ja korkeudel- jalansijan 125 toimitetulla koneella, joista uusinta i-sarjaa on taan 350 mm. Koneessa on uusi Mazatrol SmoothG ‑ohjaus, myyty 20 konetta. Erityisen suosion Suomessa on saavuttanut jonka erittäin nopeaa moniakselista jyrsintää esitellään messu- Integrex i-200 -sarja, jonka ominaisuuksiin kuuluvat tarkka ja demossa näyttävällä ja vaativalla työkappaleella. Erittäin pie- tukeva kohtisuora koneen rakenne, tehokas 22 kilowatin sor- nen lattiapinta-alan vaativa kone on mahdollista saada edul- vaus-/jyrsinkara B-akselilla, 260 millimetrin pituinen Y-akseli, lisesti myös 5X-versiona, jolloin kaikkia koneen viittä akselia automaattinen työkalunvaihtaja makasiinilla ja yksi tai