prometalli 1/2016 - Page 53

NORDIC WELDING EXPO 2016 Tervetuloa A 215 PUHDAS TYÖYMPÄRISTÖ www.tammiholma.fi puh. (09) 350 52 20 SIIVOUSKONEET - HITSAUKSEN KOHDEPOISTO - ÖLJYSUMUNPOISTO - IMURIJÄRJESTELMÄT FUCHS OIL FINLAND OY – METALLITEOLLISUUDEN VOITELUAINEET Metallintyöstönesteiden käyttö koneistuksessa saavat tarkoi- keskittynyt metalliteollisuuden ympärille, mutta tärkeitä asiak­ tuksensa niiden kyvyssä jäähdyttää, voidella ja saada aikaan kaita on lähes kaikilla teollisuuden sektoreilla. Fuchsin hyvä ruosteensuojaa. Nesteet ovat yleisesti ottaen monimutkaisia maine kansainvälisissä metalliteollisuuden yrityksissä helpottaa sekoituksia: öljyä, puhdistavia aineita, pintajännitystä alenta- suuresti Suomen myyntiedustajien työtä. – Aina löytyy kollega via aineita, voiteluaineita, ruosteensuoja-aineita ynnä muita jolta tiedustella käyttökokemuksia ja referenssejä, vaikkei itse ainesosia. Työstömenetelmien kehittyessä ja vaatimusten kas- olisikaan kyseistä teollisuuden alaa tunteva. vaessa työstönesteiden valmistajien pitää olla ajan tasalla – käytännössä aikaansa edellä. Vastaukseksi näihin alati muuttuville markkinoille voiteluai- Tieto-taidon siirtäminen sukupolvelta toiselle on avainasemassa etenkin tutkimus- ja kehitystyössä. Se parantaa tuotantolaitosten turvallisuutta ja tehokkuutta, sekä tietysti tuotteita. neiden valmistajat joutuvat jatkuvasti kehittämään uusia tuot- FUCHS -laitokset ja niiden tuotantoprosessit ovat turvallisia teita, jopa asiakkaan pyytämättä. Asiakas haluaa aineen mitä niin työntekijöille kuin ympäristölle. Tuotteen valmistusproses- he voivat käyttää vuodesta toiseen, ts. mitä voiteluaineen val- sia kehitettäessä ja tuotetta valmistaessa erityisen huomion saa mistaja voi tuottaa vastuullisesti mahdollisimman pitkälle tule- energian ja veden kulutus, sekä raaka-aineiden, luonnonvaro- vaisuuteen. Tämä vaatii suuria sijoituksia tutkimus- ja kehitys- jen vastuullinen käyttö. Ekologisuus. työhön. Tutkimus- ja kehitystyö ovat avaintekijöitä Fuchsin menes- Yksi näistä tuotteista on Fuchsin uusi lippulaiva: ECOCOOL GLOBAL 10 -vesisekoitteinen työstöemulsio. Se on valmistettu tyksessä. Joka kymmenes työntekijä toimii osana tutkimus- samassa Fuchs Lubricants Plc tehtaassa Englannissa, niin kuin ja kehitystyötä ja viime vuonna siihen sijoitettiin 32,9 miljoo- suuren suosion saavuttanut ECOCOOL ULTRALIFE -sarja. naa euroa (sama v. 2014). Tälläkin hetkellä 24:ssä laborato- ECOCOOL GLOBAL 10 ei ole uusi tuote. Sen käyttö ulottuu riossa ympäri maailmaa on meneillään yli 600 tuotekehitys- jo 19 eri maahan ja käyttökokemuksessa puhutaan vuosista. projektia. Fuchs tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa jo kehi- Yleensä Fuchsin edustaja valitsee ja tarjoa Ecocool-leikkuunes- tysvaiheessa ja antaa kaiken osaamisensa heidän käyttöönsä. teet henkilökohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan, koska mate- ”Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakas tietää miten käyt- riaalit, työstömenetelmät ja koneet vaihtelevat suuresti Suo- tää tuotteitamme turvallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti. men konepajoilla. ”Nyt olemme kuitenkin saaneet tuotteen jota Niin kuin ne ovat valmistettukin”, kertoo Suomen Fuchsin kehi- voi suositella lähes joka paikkaan. Tässä on ollut totuttelemista tystyöstä vastaava Antti Toivanen. myös meidän osalta”, kertoo Toivanen. n Fuchs kehittää, tuottaa ja toimittaa sovelluskohtaisia voiteluaineita jokaiselle teollisuuden alalle. Suomessa toiminta on Lisätietoja: www.fuchs-oil.fi 1/2016 prometalli 51