prometalli 1/2016 - Page 24

KUVA: FANUC NORDIC AB ” Yritykset ovat varovaisia investoimaan uusiin koneisiin. MUUTOS PAKOTTAA KONEINVESTOINTEIHIN TEKSTI: JARI PELTORANTA Suomessa ja maailmalla on hyvin paljon metalliyrityksiä, jotka toimivat vanhoilla tuotantokoneilla ja saattavat tietyissä tilanteissa niillä pärjätäkin. Nykymaailman nopea muutos ja joustavuusvaatimukset ajavat kuitenkin vääjäämättä siihen suuntaan, että tuotantokoneistoa joudutaan päivittämään ja uusimaan yhä nopeammalla syklillä. 22 prometalli 1/2016