prometalli 1/2016 - Page 16

TURVAPÄIVITYKSET KUNTOON TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVAT: ABB Koneturvallisuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota viime vuosina. Eniten vastuuta on koneen valmistajalla ja omistajalla, mutta käyttäjänkin on oltava tarkkana. Koneturvallisuus pitää sisällään monia elementtejä. Se tarkoittaa turvallisuutta parantavia teknisiä ratkaisuja sekä prosesseja, joilla koneita suunnitellaan ja valmistetaan. Laitteen turvallista käyttöä sen elinkaaren aikana ei sovi myöskään unohtaa. Tuotepäällikkö Esa Laine sähkövoima- ja automaatiotekno- Laineen mielestä koneturvallisuuden yleinen taso on Suomessa kohtalainen. ”Parannettavaa lienee lähes jokaisella sektorilla, mutta mistään katastrofista ei ole kyse.” Kansainvälisesti verrattuna ollaan selkeästi paremmalla puoliskolla. Vertailua hankaloittaa se, että esimerkiksi Yhdys- logiayhtymä ABB:ltä kuvailee koneturvallisuuden tasoa vaihte- valloissa lähestymistapa koneturvallisuuteen on erilainen: levaksi suomalaisissa yrityksissä. monessa osavaltiossa luotetaan varoituksiin ja ohjeistuksiin, ”Voi olla hyvinkin isoja yrityksiä, joissa asioita ei ole välttämättä hoidettu standardien mukaan pilkulleen. Toisaalta joissakin pk-yrityksissä lähes kaikki koneturvallisuuteen liittyvät asiat voi olla hoidettu viimeisen päälle hyvin.” 14 prometalli 1/2016 kun taas Suomessa nojataan enemmän teknisiin ratkaisuihin ja laitteiden ”idioottivarmuuteen”. ”Suomessa olemme samalla tasolla Länsi-Eurooppaan verrattuna”, Laine pohtii.