prometalli 1/2015 - Page 53

ROUHINTAAN ETUA OPTIMOIDUILLA TYÖSTÖRADOILLA Työstöratojen optimointi CAM-järjestelmien avulla on jo pitkään ollut yleinen käytäntö erityisesti muottiteollisuudessa. Yritykset ovat kuitenkin vasta viime aikoina alkaneet optimoida rouhinnan sovelluksia yhdistämällä uusimmat työstömenetelmät ja täyskovametalliset varsijyrsimet. Seco Tools Oy järjesti viime marraskuussa seminaarin tuotta- tyessä. Tällöin myös jyrsimen lastuamissärmillä on enemmän vuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Säästöt ovat yrityk- aikaa jäähtyä työstöjaksojen välillä. Tästä seuraavat alhaisem- sille mahdollisia toteuttaa yhdistämällä optimoidut CAM-poh- mat työstölämpötilat puolestaan mahdollistavat suuremmat las- jaiset työstöradat ja dynaaminen jyrsintä. Dynaamisessä jyr- tuamisnopeudet ja lyhyemmät työstöajat. sinnässä on suuri lastuamissyvyys ja pieni lastuamisleveys, jolloin saavutetaan hallittu lastukuorma ja työkalun kestoaika. Optimoidut jyrsimet rouhintaan Näin yritykset voivat tehostaa rouhinnan lastuamisnopeutta, Seco kehitti äskettäin Jabro®-Solid² 550 -mallistonsa jyrsinten hallita prosessin lämpötilaa, käyttää suurempaa hammassyöt- geometriaa kattamaan laajemman valikoiman materiaaleja ja töä sekä kasvattaa lastuamissyvyyttä, mikä lyhentää osien soveltuvuutta erityisesti optimoituihin rouhintamenetelmiin. Jyr- työstöaikoja huomattavasti. Kaikki tämä saavutetaan lisää- simissä on kaksoisydin, joka parantaa vakautta ja vähentää mättä työstökoneiden karaan kohdistuvaa rasitusta. työkalun taipumaa. Näissä jyrsimissä, jotka tunnetaan nimellä JS554 3C, lastunmurtajat on sijoitettu etäisyydelle Kosketuskulma ja lämpökuorma suhteessa 1 X D (jyrsimen halkaisija) toisistaan. Tällöin 40 mm pitkä ja lastuamisnopeuteen 10 mm:n halkaisijan jyrsin tuottaa vain 10 mm:n mittaisia las- Lastuavan työkalun kosketuskulma on yksi muuttuja, joka vai- tuja, jotka on helppo poistaa lastuamisvyöhykkeeltä ja jotka kuttaa työkalun lämpökuormaan ja se on keskeinen tekijä rou- eivät jumiudu työstökoneen lastunkuljettimiin. hinnan optimoinnissa. Muuttamalla kosketuskulmaa rouhinnan tuottamaa lämpökuormaa voidaan pienentää. Jyrsimen kosketuskulma pienenee radiaalisen lastuamissyvyyden pienen- Lisätietoja: www.secotools.com 1/2015 prometalli 51