prometalli 1/2014 - Page 62

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TUOTANTOHALLIT VALAISTAAN NYKYÄÄN LEDILLÄ 2015 voimaan astuva säädös tulee vaikuttamaan monen teollisuus- ja tuotantohallin valaistuksen vaihtotarpeeseen. EU kieltää vanhojen elohopeahöyrylamppujen käytön v. 2015 ja sen jälkeen niitä ei myöskään saa enää myydä. Näitä sähkösyöppöjä on edelleen valitettavan monessa hallissa käytössä. Näiden hallien kannattaakin alkaa miettiä vaihtoa mahdollisimman nopeasti. Valaistuksen nykyaikaistamisella maksetaan vaihtokustannus melko nopeasti takaisin. Muutenkin kannattaa katsoa mitä katossa tapahtuu. Valaisimet saattavat olla huomattavasti himmeämpiä kuin ennen, eli valoteho on laskenut murto-osaan siitä mitä ne alun perin on ollut. Tämä on normaalia purkauslampuille, joita tähän asti teollisuus- ja tuotantohallien katoissa on käytetty. Nykyaikainen LED-valaistus tulee ja on jo järkevää asentaa myös kehittynyt ja hinta tullut kilpailukykyiseksi monimetallivalai- teollisuushalleihin. Valaisimien ottoteho on murto-osa pur- simiin nähden ja valtaosa uusista kohteista tehdään tänä päi- kauslamppuihin verrattuna ja lamppujen käyttöikä taas vas- vänä jo ledeillä. taavasti moninkertainen. Säästöä ei synny vain pelkästään Elektro-Valo tekee myös räätälöintejä valaisimiin ja näin sähkön kulutuksesta vaan myös vaihtokustannuksista, jotka ollen pystyy toimittamaan valaisimia lähes kaikkiin kohteisiin. jäävät pois. Nykyaikainen LED saattaa palaa katossa kym- Nykyaikaan kuuluu myös ohjaukset, joita on esimerkiksi läs- meniä vuosia ennen kuin se pitää uusia, riippuen tietysti käyt- näoloon ja valovoimakkuuteen perustuvat sensorit, joita voi- tömäärästä. daan integroida valaisimiin. Järkevällä ohjauksella on sähkön Elektro-Valo on suomalainen valaisinvalmistaja, joka on säästö todellista ja nopeaa. Sensori ja nopeasti syttyvä valai- erikoistunut kaikkien julkitilojen valaistukseen. Jatkuva tuote- sin säästää investoinnin nopeasti takaisin verrattuna, jos valai- kehitys mahdollistaa aina uusimman käytössä olevan teknii- sinta poltettaisiin koko työpäivän ajan. kan käytön. Vielä pari vuotta sitten ei teollisuushalleja kannattanut valaista ledillä, mutta nyt on toisin. Tekniikka on 60 prometalli 1/2014 Lisätietoja: www.elektro-valo.com