prometalli 1/2014 - Page 61

TERÄSKOKOONPANOJEN CE-MERKINTÄ TEKSTI: MIKKO KETTUNEN, PKY-LAATU -KOULUTTAJA, CMC Teräskokoonpanojen CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 seen oikeuttavan varmennustodistuksen. Sen jälkeen tulee alkaen. Tehdasvalmisteiset teräskokoonpanot tulee valmistaa laatia suoritustasoilmoitukset ja CE-merkinnän dokumentit. tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1 vaatimusten mukaisesti. Kuinka edetä CE-merkinnän hankinnassa? Mitä yritykseltä vaaditaan? 1. Hanki tarvittavat standardit SFS:n verkkokaupasta. Yrityksellä tulee olla kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laa- 2. Määritä toteutusluokka, johon tuotteesi valmistetaan. dunvalvonnasta. Tätä kuvausta kutsutaan FPC-manuaaliksi (Factory Production Control). FPC-manuaalissa tulee kuvata muun muassa: tuotannon prosessikuvaukset, kirjalliset ohjeet, suunnitellut tarkastukset, vaatimusten täyttämisestä kertovat tallenteet, työntekijöiden pätevyys, alihankinnan hallinta, mate- Yleisimmin luokka on EXC2. 3. Määritä konepajasi valmistusprosessit SFS-EN 1090 mukaisesti. 4. Varmista, että henkilökunnalla on pätevyydet valmistaa tuotteita. riaalien hankinnat ja toiminnan jatkuva seuranta. 5. Varmista, että alihankinta on standardien vaatimukset Mitä hyötyä yritykselle on FPC-manuaalista? 6. Tee sopimus i