prometalli 1/2014 - Page 56

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. DYNAMIC EFFICIENCY: ENEMMÄN LASTUJA LYHYEMMÄSSÄ AJASSA HEIDENHAINin ratkaisu tehokkaaseen raskaaseen koneistukseen TEKSTI: PETTERI PAROVUORI, HEIDENHAIN SCANDINAVIA AB Dynamic Efficiencyllä HEIDENHAIN hyödyntää työstökoneen ja työkalun potentiaalin tehdäkseen raskaasta koneistuksesta entistäkin tehokkaampaa. Samaan aikaan mekaanista kuormaa rajoitetaan, jotta koneen kuluminen olisi vähäisempää ja työkalut pysyisivät käytössä mahdollisimman pitkään. Dynamic Efficiency sekä tukee kaikkia toimintoja, joissa esiintyy suuria lastuamisvoimia ja joissa poistetaan paljon materiaalia, kuten rouhinnassa, että avustaa haastavien materiaalien koneistuksessa. Dynamic Efficiency yhdistää suorituskykyä parantavat ohjauk- toiminto, joka vähentää tehokkaasti työkalun taipumusta väri- sen toiminnot aikaa säästäviin työstötapoihin. Esimerkiksi nään. Active Chatter Control (ACC) vaimentaa koneen taipumusta Värinä jättää jälkiä työkappaleen pintaan. Samaan värinään, kun taas Adaptive Feed Control (AFC) takaa aina aikaan työkalu on alttiina voimakkaalle ja epäsäännölliselle parhaan mahdollisen syötön. Trokoidijyrsintä pyrkii vähentä- kulumiselle, ja pahimmassa tapauksessa työkalu voi jopa mur- mään työkalun kulumista työstettäessä uria ja taskuja, ja sitä tua. Värinä myös altistaa työstökoneen suurelle mekaaniselle voidaan helposti käyttää työkiertona. kuormalle. Se on vaivan arvoista: jopa 20–25 % suuremmat mate- ACC suojaa konetta värinän vaikutuksilta, ja samaan riaalinpoistonopeudet ovat mahdollisia, mikä parantaa kustan- aikaan parantaa sen suorituskykyä. Tämä mahdollistaa suu- nustehokkuutta merkittävästi. remman syötön, minkä ansiosta materiaalin poisto tehostuu; tietyissä tapauksissa saavutetaan helposti yli 20 %:n lisäys. ACC – aktiivinen värinän vaimentaminen Suuret lastuamisvoimat liittyvät rouhintaan, erityisesti vaikeasti AFC – hyöty parhaasta mahdollisesta syötöstä työstettävien materiaalien koneistuksessa, mikä voi johtaa Adaptive Feed Control (AFC) lyhentää koneistusaikaa nosta- koneen värinään. Active Chatter Control (ACC) on ohjauksen malla automaattisesti syöttöä niissä kohdissa, joissa on vähän ACC:n kanssa. Ilman ACC:tä. 54 prometalli 1/2014