prometalli 1/2014 - Page 16

Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja  Kirjoittaja näkee, että Suomen tulee ennen kaikkea jatkaa KUVA: MARJUT HENTUNEN KOLUMNI nykyisten vahvuuksien ja kilpailuetujen entistä parempaa hyödyntämistä sekä ylipäänsä kasvua tukevaa talous- ja teollisuuspolitiikkaa, joka mahdollistaa kaikenkokoisten ja -tyyppisten yritysten menestyksen. KONEPAJAT OVAT SUOMEN TALOUDEN TUKIRANKA Suomen metalli- ja konepajayritykset ovat selvinneet muuta jia omalla kapealla toimialallaan, eivätkä muiden vientiyritysten teollisuutta paremmin finanssikriisistä ja sen jälkeisistä vuo- alihankkijoita. sista. Maailmantalouden laaja rakennemuutos ja kustan- Epäilemättä Saksan teollisuuden hajautunut ja samalla nuskilpailukyvyn heikentyminen tuntuu myös metalliteollisuu- moniin kapeisiin erikoisaloihin suuntautunut rakenne on vähen- dessa, mutta ala on kaiken kaikkiaan säilynyt eräänä Suo- tänyt sen haavoittuvuutta äskettäisessä talousmyrskyssä, mutta men teollisuuden vahvimmista tukirangoista. Erityisesti kone- vähintään yhtä tärkeäss