prometalli 1/2013 - Page 58

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KORKEAN TEKNOLOGIAN KONEPAJA osaamista ja investointeja GaV Group Oy on suomalainen korkean teknologian konepaja, jonka ydinosaamista on erilaisten painelaitteiden suunnittelu ja toteutus. Alan alati kovenevaan kilpailuun GaV Group vastaa vahvalla kokemuksellaan, sertifioidulla laadullaan ja merkittävillä suunnitteluun ja valmistukseen kohdistuvilla tuottavuutta lisäävillä investoinneillaan. Tämä on nostanut GaV Groupin asiakkaidensa kumppaniksi, jonka tuottama lisäarvo on alihankintasuhdetta huomattavasti laajempi. Taloudellisesti epävarmoina aikoina moni teollisuuden alihankintayritys on joutunut sopeuttamaan toimintaansa ja odottaa nyt suhdanteiden paranemista. GaV Groupissa vaihtelevien suhdanteiden ei ole annettu vaikuttaa yrityksen toiminnan suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen, tuottavuuden parantamiseen eikä investointisuunnitelman toteutumiseen. GaV Groupissa on vuoden 2012 lopulla otettu käyttöön SolidWorks 3D CAD ?suunnitteluohjelmisto ja FEM-laskentaohjelma. GaV Groupin vankka suunnittelukokemus ja nyt hankittu SolidWorks 3D CAD -suunnitteluohjelmisto yhdistettyinä FEM-laskentaan auttavat suunnittelemaan entistä vaativampia painelaitteita ja tuottamaan analyyseja, jotka kertovat, miten suunniteltu laite tulee toimimaan reaalimaailmassa. FEM-laskentaohjelma mahdollistaa painelaitteen täsmälliset rakenteiden siirtymä- ja jännitysanalyysit sekä värähtely56 prometalli 1/2013 analyysit. Jännitysanalyysin avulla voidaan laskea rakenteen staattinen kestävyys ja arvioida sen väsymiskestoikää dynaamisen kuorman suhteen. Analyyseillä voidaan optimoida materiaalivahvuudet ja rakenteet. Analyysia voidaan lisäksi hyödyntää käytössä olevien painelaitteiden elinkaaritarkastelussa. Painelaitteiden heikkojen kohtien tunnistaminen ja tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet niiden vahvistamiseksi voidaan nyt tehdä nopeasti ja tarkasti. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto on merkinnyt GaV G ­ roupissa suurta askelta yhä kehittyneempään suunnitteluun. Yksin ohjelmistot eivät kuitenkaan työtään tee. Paras hyöty niistä saadaan vasta, kun myös suunnittelun henkilöstön osaaminen ja kokemus vastaavat markkinoiden tarpeita. Tästä GaV Groupissa on pidetty tietoisesti kiinni ja yritys uskaltaakin nyt sanoa suunnittelunsa olevan maailman kärkiluokkaa.