prometalli 1+2/2019 - Page 9

PUHDASTA JÄLKEÄ DUST CONTROL SYSTEMS TEKEE ILMANSUOJELUTEKNOLOGIAA KOHTA VIIDENNELLÄ VUOSIKYMMENELLÄ TEKSTI: SAMI ANTEROINEN Ilmansuojelu on kestoteema raskaassa teollisuudessa – ja yhä Loviisasta Voikkaalle 2014 kiristyvät päästövaatimukset varmistavat, että trendi jatkuu Korhonen tuli yrityksen toimitusjohtajaksi ja osaomistajaksi tasaisena myös jatkossa. Voikkaalla sijaitseva Dust Control vuonna 2007, kun alkuperäiset omistajat myivät firmansa. Systems (DCS) on oppinut pysymään aallon mukana suunnitte­ Alun perin Helsingin Haagasta käsin toiminut pieneksi insinöö­ lemalla ja valmistamalla ilmansuojeluun liittyviä laitteita. Yritys ritoimistoksi supistunut – jolla oli ajan saatossa myös valmistus toimittaa erilaisia savukaasunpuhdistukseen, pölynpoistoon ja ulkoistettu – sai tuolloin valmistusvaihteenkin päälle uuden joh­ kaasujen pesuun liittyviä laitteita, jotka on räätälöity vaativiin don alaisuudessa Loviisassa, josta löytyivät sopivat tuotanto­ teollisuusympäristöihin. paja sekä osaaminen. Toimitusjohtaja Ilkka Korhonen toteaa, että valinta keskit­ Loviisan konepaja kävi kuitenkin ennen pitkää pieneksi ja tyä nimenomaan ilmansuojeluteknologiaan tehtiin jo vuonna muutto Pohjois-Kymenlaaksoon oli edessä vuonna 2014. Voik­ 1983 kun yritys perustettiin. Vaikka isossa kuvassa laitteiden kaalle DCS päätyi, koska Maintpartner Oy oli ajamassa alas menekki ja tiukat päästörätingit kulkevat käsi kädessä, ei mat­ konepajatoimintojaan alueella ja Korhonen joukkoineen sai kanteko silti ole ollut aivan mutkatonta. selville, että sopivat tuotannolliset tilat ja välineet ovat tarjolla ”Tyypillisesti kun EU:lta tulee joitain uusia päästö­ vaatimuksia, niiden toimeenpanoa lykätään kansallisesti – ja lisäksi lisää osaavaa porukkaa. ”Palkkasimme vanhalta pajalta vapautuneet yhdeksän jollain tavalla. Alan toimijoiden kannalta on varsin tuskallista, työntekijää meille”, Korhonen kertoo. Kaupan myötä DCS sai kun lykkäystä saattaa tulla monella tavalla ja vaikka toista­ konepajaan liittyvät koneet, varastot ja konepajarakennukset kymmentäkin vuotta”, Korhonen toteaa. maa-alueineen. Liiketoimintaympäristöön näkyvyyttä puoliseen tuotantoon. Esimerkiksi puhaltimella voi kokoa olla Tällainen vitkuttelu luo arvaamattomuutta markkinaan ja hei­ 7 metriä kertaa 6 metriä ja painoa 20 000 kiloa”, kuvailee kentää teollisuuden mahdollisuuksia ennakoida tulevaa. Korhonen. ”Nyt meillä on se tila ja välineet, jonka tarvitsemme moni­ Harva haluaa investoida uusiin, EU:n vaatimiin laitteisiin heti ensi aallossa, jos vanhallakin pärjää vielä vuosikymmenen ilman viranomaisen noottia. Korhosen mukaan yleinen suunta on kuitenkin selvä: vas­ tuullinen, kestävän kehityksen periaatteita noudattava teolli­ suus on vahvoilla ja niin ilmansuojelulaitteidenkin menekki kasvaa kasvamistaan. ”Ihmisten terveyden varjeleminen on isossa roolissa tässä. Se on aina kaiken toiminnan lähtökohta yksilöiden mielissä.” ” Vitkuttelu luo arvaamattomuutta markkinaan ja heikentää teollisuuden mahdollisuuksia ennakoida tulevaa. 1–2/2019 prometalli 9