prometalli 1+2/2019 - Page 7

34 34 Kunnossapito on tuottavuus- ja kilpailutekijä 46 Tekniikan kehitys uudistaa sisä- ja Kova kilpailu vaatii jatkuvaa parannusta yrityksen pientarvikelogistiikkaa toiminnoissa ja tuottavuudessa. Systemaattinen Yhä useampi konepaja kiinnittää huomiota sisälogistiikkaan kunnossapito on tuottavuutta parantava kilpailutekijä myös ja sen ajanmukaistamiseen. Tämän päivän innovaatiot luovat metallialalla. uusia mahdollisuuksia kokonaan uudentyyppisille prosesseille 42 Teollisuuspuhdistuksen uusia menetelmiä käytetään jo monilla tuotannonaloilla myös sisälogistiikassa, joka monesti on elintärkeä osa valmistavan tehtaan tuotantoa. 54 Sorvin äärestä – ajankohtaisia uutisia 46 1–2/2019 prometalli 7