prometalli 1+2/2019 - Page 55

HUIPPUTEKNISET SUODATINYKSIKÖT MARKKINOILLE Ourex tuo markkinoille Vanterm plasma laser suodatinyksiköt. PL-sarja on suunniteltu erityisesti plasma-, laser- ja OXY‑leik- kauksen aikana syntyvän pölyn sekä savun poistoon ja suo- dattamiseen. Pölyinen ilma saadaan poistettua suoraan leik- kaustyöasemalta. Pölyinen ilma kulkee ensin Vanterm PL -sar- jan suodatinyksikön esierotinkammioon, jossa kuumat ja suu- ret partikkelit erotetaan aerodynaamisesti. Sen jälkeen proses- soitava ilma suodatetaan paneelisuodattimien läpi. Puhdistettu ilma johdetaan ulos puhaltimen kautta. Puhdistettu ilma täyttää W3 sertifikaatin vaativan puhtausluokan. Paneelisuodatustek- nologian (HEPA 14) laadun ansiosta PL-suodatinyksiköt erot- tavat erittäin hienojakoiset pölyhiukkaset 99,99%:n suodatus­ teholla. ”PL-sarjan W3 luokan sertifioidut suodatinyksiköt ja suodatin­elementit 20 000:lla käyttötunnilla ovat osoitta- neet toimivuutensa tuhansissa kohteissa ympäri maailmaa”, tukseen ja poistoon. Isoa roolia näyttelee myös puhallinpuoli, Ourexin teknisestä myynnistä vastaava Jarkko Rikala kertoo. jonka puitteissa Ourex tuo maahan erilaisia erikois­puhaltimia. ”Puhallintuotteitamme käytetään tyypillisesti, kun tarvitaan Tuotantotilojen ilmanpuhdistusratkaisut korkeaa paineenkorotusta, lämpötilankestoa tai ATEX-mää­ Ourex lupaa ratkaista työympäristön ilmanpuhtauteen liitty- räykset täyttävää puhallinta. Meiltä lähtee asiakkaille noin vät haasteet ja auttaa asiakkaitaan löytämään tarpeisiin sopi- tuhat keskipakopuhallinta vuodessa”, Rikala kertoo. n vat järjestelmät. Yritys toimii yli 30 vuoden kokemuksella ja on keskittynyt toiminnassaan pelkästään likaisen ilman suoda- Lisätietoja: www.ourex.fi INNOVATIIVISTEN LASTUAMISNESTEIDEN MERKITYS LÄÄKETIETEELLISTEN IMPLANTTIEN VALMISTUKSESSA Voitelu on itsestäänselvyys raskaassa teollisuudessa ja ajoneu- vojen valmistuksessa. Voiteluaineet ovat kuitenkin erittäin tär- keitä myös huipputeknisten tuotteiden, kuten lääketieteellisten implanttien, valmistuksessa. Lääketieteellinen tekniikka kasvaa voimakkaasti. FUCHS on kehittänyt tälle alalle jo yli kymmenen vuoden ajan innova- tiivisia tuotteita, kuten implanttien valmistuksessa käytettäviä lastuamisnesteitä. Tiukat vaatimukset Lääketieteellisessä tekniikassa käytettäville lastuamisnesteille on asetettu paljon vaatimuksia. Implanttien valmistuksessa käy- tetään ruostumattoman teräksen lisäksi yhä enemmän myös titaani- ja kobolttiseoksia. Nämä materiaalit ovat lujuudeltaan ylivoimaisia, mutta lujuus vaikeuttaa valmistukseen liittyviä las- tuamisprosesseja, kuten porausta ja jyrsintää. Tämä edellyt- Asiakkaiden erityisvaatimukset on vietävä mukaan labo- tää korkealaatuista insinööritaitoa myös lastuamisnesteiden ratorioon. Ala on hyvin herkkä, ja siksi raaka-aineet tarkaste- osalta. taan huolellisesti ja tuotteet testataan tiukasti. Tämä takaa par- FUCHSin asiantuntijat ovat kehittäneet ainutlaatuisia rat- haan mahdollisen turvallisuuden valmistajille ja käyttäjille. n kaisuja tällaisten vaikeasti työstettävien materiaalien asetta- miin haasteisiin. Laatu on erittäin tärkeää. Lisätietoja: www.fuchs.com/fi 1–2/2019 prometalli 55