prometalli 1+2/2019 - Page 51

LOGY ry tiedotti, että suuri osa toimitusketjujen yrityksistä se nostetaan älyhyllytasolle, jolloin täydennystilaus lähtee heti Suomessa täydentää asiakkaidensa varastoja jo automaattisesti puhelinyhteyden kautta tavarantoimittajan automaattisesti. tilausjärjestelmään. Yhdellä järjestelmällä on mahdollista Yksi automatiikkaa lisäävä sovellus on varastoon sijoitet- tava niin sanottu älyhylly, jonka avulla pientarvikelogistiikka ohjata useiden eri tavarantoimittajien tilauksia. Teknologian kehityksen myötä sisä- ja pientarvikelogistii- toimii automaattisesti ilman erillisiä lukijalaitteita. Pientarvike- kan tavaravirtoja pystytään seuraamaan entistä tarkemmin. tukkukaupan alalla toimiva Ferrometal Oy toi ensimmäisen täl- Samalla varastologistiikan digitalisaatio ja automatisointi laisen sovelluksen Suomen markkinoille kesällä 2017. tehostavat toimintoja, jolloin varastotyöntekijöiden toimenkuva Järjestelmään kuuluu RFID-tunnisteilla varustettu muuttuu. Monesti työssä tarvitaan aiempaa enemmän teknistä pientarvikkeiden ottolaatikko. Kun laatikko on tyhjenemässä, osaamista ja koulutusta. n 1–2/2019 prometalli 51