prometalli 1+2/2019 - Page 49

” Nykypäivän tekniikalla on mahdollista reagoida hyvinkin nopeasti tuotantolinjan äkillisiin materiaalitarpeisiin. Sisäänkirjaus on aikaisemmin tehty – ja voidaan tietysti On arvioitu, että vaikkapa sekalavan tunnistaminen varas- edelleenkin tehdä – manuaalisesti. Silloin saapuva tavara- ton vastaanotossa voi lyhentyä puolesta minuutista kolmeen määrä tarkistetaan ja kirjataan varaston käytännön mukai- sekuntiin RFID-teknologiaa käytettäessä. RFID-sovellukset myös sesti. vähentävät manuaalisen varastotyön tarvetta ja siten vapautta- Kun sovelletaan RFID-tekniikkaa, sisäänkirjaus onnistuu nopeammin, koska laite voi lukea kaikkien pakkauksessa ole- vat henkilöstöä tuottavampiin töihin. RFID-tekniikan käyttö on viime vuosina yleistynyt varsinkin vien tuotteiden koodit yhdellä kertaa. Jos varastossa käsitel- suurissa teollisuusyrityksissä. Joissakin tilanteissa RFID-tekniik- lään suuria volyymejä, RFID-teknologia on tehokas vaihtoehto, kaan voi liittyä teollisuusvakoilun uhka, jos ulkopuoliset pää- joka voi säästää aikaa merkittävästi ja samalla vähentää vir- sevät lukemaan sirutietoja ja käyttämään niitä omaksi hyödyk- heitä. Tavarat siirretään varastopaikalle varastossa käytettä- seen kilpailevassa yrityksessä. Järjestelmää käytettäessä ken- vän teknologian avulla, esimerkiksi pumppukärryllä, trukilla tai ties tarvitaan suojauksia. robottitekniikalla. Monesti yleisimmin käytettävät komponen- tit tai materiaalit sijoitetaan varastossa sellaisiin kohtiin, joihin Viivakoodikin toimii pääsee helpoimmin esimerkiksi trukilla. Toinen vaihtoehto varastosovellusten työkaluksi on viivakoodi- 1–2/2019 prometalli 49