prometalli 1+2/2019 - Page 48

RFID-tekniikkaa varastonhallintaan toiminnanohjausjärjestelmään, joten komponenttien täyden- Varastonhallinnan ja muun logistiikan työkaluna voidaan käyt- nystoimitusta päästään keräämään lähes välittömästi. Tämä tää esimerkiksi mobiilisovellusta, joka hyödyntää RFID-tekniik- helpottaa ja nopeuttaa prosesseja sekä tilaavan yrityksen kaa (RFID = Radio Frequency Identification). Sellaisia on ollut että tilauksen toimittajan puolella. jo muutamia vuosia Suomen markkinoilla, ja niiden käyttö materiaalinhallinnassa on yleistynyt. Valmistavan yrityksen tuotantotilan hyllyissä voi olla eri RFID-tekniikan hyötyjä ovat varastonhallinnassa ovat esimerkiksi keräilytarkkuuden paraneminen ja virheiden väheneminen, reaaliaikaisuus sekä entistä paremmat tuotteiden lokeroissa RFID-etätunnistesirut. Ne ovat eräänlaisia mahdollisuudet tuotteiden elinkaaren seurantaan. transpondereita, joista luetaan tietoa radiosignaalin avulla. Transponderit myös toimivat yleensä luotettavasti Työntekijä voi lukea vaikkapa älypuhelinsovelluksella tai pölyisissäkin varasto-olosuhteissa. erillisellä lukijalaitteella hyllyn tarroista niiden tuotteiden tai materiaalien tunnistetiedot, jotka ovat loppumassa ja joita siis Toiminta nopeutuu tarvitaan tuotantolinjalle pikaisesti lisää. Sen jälkeen voidaan Täydennystilausten ohella RFID-teknologiaa voidaan hyödyn- puhelimella lähettää saman tien tilaus materiaalintoimittajan tää tuotteiden sisäänkirjauksessa varastohyllyille. 48 prometalli 1–2/2019